BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiak-Rejno Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie kształcenia ustawicznego w zmieniającym się przedsiębiorstwie i jego otoczeniu
Meaning of Lifelong Learning in Changing Enterprise and Its Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 487-496, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Edukacja, Kariera zawodowa, Rozwój kariery zawodowej, Badania naukowe, Wyniki badań
Lifelong learning, Education, Professional career, Career development, Scientific research, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie skali oraz form aktywności podejmowanych w obszarze ustawicznego kształcenia się przez osoby dorosłe w trakcie trwania ich kariery zawodowej, jak również po jej zakończeniu. Referat przygotowano na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród uczestników jubileuszowego zjazdu absolwentów z okazji 60-lecia WSH, WSE i AE we Wrocławiu. (fragment tekstu)

High dynamics observed for a dozen or so years in Polish economy refer both to enterprises as well as people working in them. In consequence qualifying requirements stand in the way of workers. Also a professional structure of the demand for work, determining the need of coming into existence of new professions and specialties are changing in place the ones which the objective usefulness lost. And so the action of workers is connected with the need to take new educational challenges. Against this background a need of lifelong learning looks like a continuous modifying, improving and developing of professional competence of workers. The aim of this paper is to show the scale and forms of the taken initiative in the area of lifelong learning itself by adults during their professional career. The paper was prepared on the base of findings of empirical examinations carried out among the participants of the jubilee graduates convention on the occasion of sixty year existence of WSH, WSE and AE in Wroclaw. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cross P., Adults as learners: increasing participation and facilitating learning, San Francisco 1981
  2. Koptas G., Edukacja ustawiczna w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, "Polityka Społeczna" 1997 nr 4.
  3. Losy zawodowe absolwentów WSH, WSE i AE we Wrocławiu. Wyniki badania uczestników jubileuszowego zjazdu absolwentów w 2007 r., red. Z. Hasińska, UE, Wrocław 2008.
  4. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 1996.
  5. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998.
  6. Sobolewski W., Kształcenie ustawiczne, http://apk_dydaktyka2.republika.pl/sobolewskil.doc.
  7. Skibińska E., Strategie edukacyjne dorosłych, [w:] Edukacja dorosłych w erze globalizmu, red. E.A. Wesołowska, Materiały IV Zjazdu PTP sekcja II, Novum Sp. z o.o., Płock 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu