BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harańczyk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 85-101, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Obszar metropolitalny, Rozwój regionalny
Social economic development, Metropolitan area, Regional development
Kraj/Region
Krakowski Obszar Metropolitalny
Kraków Metropolitan Area
Abstrakt
Dokonano charakterystyki Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) oraz sklasyfikowano i oceniono poziom rozwoju KOM.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dybek M.: Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce. Kraków 2007 (maszynopis).
 2. Gorzelak G.: Metropolie rządzą światem, http://www.sprawynauki.edu.pl
 3. Grabiński T.: Metody taksonometrii. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
 4. Jałowiecki B.: Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2005.
 5. Małopolski Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt. Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2007.
 6. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. Projekt. Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2007.
 7. Plan przestrzennego zagospodarowania województwa małopolskiego. Kraków 2003.
 8. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U., nr 80, poz. 717.
 11. Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005.
 12. Zygierewicz A.: Obszary metropolitalne w Polsce, Holandii i Hiszpanii. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu