BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styn Igor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce
External Barriers of the Systemic Power Stations Value Growth in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 769-777, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Elektrownie, Bariery rozwojowe
Enterprise value, Power station, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu było wskazanie i próba charakterystyki aktualnie występujących zewnętrznych barier wzrostu wartości elektrowni zawodowych (systemowych) w Polsce. (fragment tekstu)

In the article, the author tries to identify and describe key external barriers of growth of the enterprise value in the analyzed sector. External barriers are defined as not dependent on the enterprise but they must be taken into consideration by investors in decision making. The author has identified two groups of barriers: created by the sector specificity (dominant position of hard coal and brown coal as a basic fuel used by the sector, lack of mechanisms regulating prices and amount of hard coal deliveries to the stations, substantial cost increase in new capacities recovering) and effects of economic and tax policy of the state toward the branch (the necessity of generation reduction to the most optimal level due to lower C02 emission permits granted in 2nd settlement period (2008-2012), the regulator's final electricity price policymaking holding off the market liberalization, lack of clear and understandable strategy and policy on the generation sector development, high excise and tax burden on electricity retail price). Further existence of barriers mentioned can cause substantial decline of intrinsic value of Polish systemic power stations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bil J., Czarne chmury nad energetyką, marzec 2008, www.cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/czarnechmurynad.pdf.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 3. Informacja statystyczna o energii elektrycznej, Agencja Rynku Energii, Warszawa, październik 2005.
 4. Informacja w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf, Informacja Prezesa URE z 18 stycznia 2008 r., www.ure.gov.pl/portal/pl/15/2509/Informacja.html.
 5. Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
 6. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 2001.
 7. Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce, opracowanie przygotowane przez zespół w składzie: S. Kasprzyk, K. Muszkat, H. Majchrzak, K. Szynol, J. Kaczorowski, S. Poręba, H. Trojanowska, luty 2008, www.cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/ najwaz_zagad.pdf.
 8. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 9. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji z 12 lutego 2008 roku (w posiadaniu autora).
 10. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
 11. Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 12. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Ścieżki cenowe dla energii elektrycznej - prognoza do roku 2020, Agencja Rynku Energii SA i Elmark, Warszawa 2006.
 14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: DzU 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (DzU 2007 nr 130, poz. 905).
 16. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu