BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubiel Beata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ubezpieczenia środowiskowe jako instrument ekonomiczny wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju
Environmental Insurance as an Economic Tool for Balanced Development of Rule Implementation
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, nr 7, s. 129-136, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ochrona środowiska, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Rozwój zrównoważony
Insurances, Environmental protection, Economic instruments of environmental protection, Sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono pojęcie szkody środowiskowej oraz przedstawiono rodzaje i funkcje ubezpieczeń środowiskowych. Zaprezentowano również rolę ubezpieczeń środowiskowych w realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

One of the latest economic tools in environmental policy is environmental insurance for environmental and catastrophic events, which now constitute serious challenges for the insurance market. To undertake the task, it is necessary to identify these hazards. Managing the ecological risk process begins with the identification of risk, namely the recognition of all risk types accompanying economic activities. Ecological risk is still a very serious threat for both Poland and other Central and Eastern European countries, where there is no complex system in place to help prevent the financial catastrophe that accompanies natural disasters. One solution would be to follow the lead of some Western European countries and encourage the government and insurance companies to create a system to protect victims from ruin or losses due to natural disasters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys Т., Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju [w:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 2. Fiedor B., Graczyk A., Ogólne podstawy ubezpieczalności odpowiedzialności cywilnej za szkody ekologiczne [w:] Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, red. S. Czają, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" 2002, nr 29.
 3. Katner W.J., Konwencja (nr 150) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska a prawo polskie [w:| Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 2: Prawo cywilne, red. M. Safjan, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 4. Maśniak D., Ubezpieczenia ekologiczne, Zakamycze, Kraków 2003.
 5. Różycki R, Funkcja prewencyjna ubezpieczeń a Risk Management, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2004, nr 9/10.
 6. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 r. nr 62, poz. 627.
 7. Ustawa z 29 listopada 2000r. Prawo atomowe, Dz.U. z 2001 r. nr 3, poz. 18 z późn. zm.
 8. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U. nr 75, poz. 493.
 9. Wierzbicka E., Rola sektora ubezpieczeń w systemie finansowym państwa. Polityka finansowa, budżet, stopa procentowa, ubezpieczenia, red. A. Wernik, Warszawa 1998.
 10. Wierzbowski B., Rakoczy B., Podstawy prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 11. Żebrowska T., Ubezpieczenia ekologiczne a ochrona środowiska naturalnego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu