BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celczyńska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu
Loss of Motor Vehicle Trade Value Claims
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, nr 7, s. 157-165, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Odszkodowania, Roszczenia odszkodowawcze
Motor insurance, Compensation, Claims for compensation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba zdefiniowania zasad pojęcia rynkowego ubytku wartości pojazdu mających wpływ na wysokość roszczeń dochodzonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. (fragment tekstu)

In recent years insurance companies have more and more often received requests and applications to pay claims for loss of a vehicle's trade value as a result of road events, even after damage has been repaired. In the article I offer a definition of market loss of the trade value of a motor vehicle, which has an influence on the value of claims being pursued through third party liability insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fiszlak M., Utrata wartości handlowej, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2009, nr 5.
  2. Orzeczenie SN z 12.10.2001 r., OSNC 2002, z. 5, poz. 57.
  3. Radwański Z., Zobowiązania. Część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 1997.
  4. Makowski A., Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia a ubytek wartości handlowej pojazdu, "Magazyn Dealer" 2008, nr 2.
  5. Kulczyk R., Wartość po szkodzie, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2007, nr 7-8.
  6. Instrukcja określania rynkowego ubytku wartości pojazdów nr l z 17.01.2002 r. zatwierdzona uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot i w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/ SRTSiRD.
  7. Bieda J., Utrata wartości handlowej samochodu po wypadku, "Auto Świat" 2007, nr 4.
  8. Ustawa z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz. 1152).
  9. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu