BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiec Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Nieprawidłowości w wybranych ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie wprowadzonych do obrotu po nowelizacji kodeksu cywilnego
Discrepancies in Chosen General Conditions of Life Insurance Introduced after the Civil Code was Amended
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, nr 7, s. 185-192, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Umowa ubezpieczeniowa, Kodeks cywilny
Life insurance, Insurance contract, Civil Code
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy 28 produktów ubezpieczenia na życie oferowanych przez 10 zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność na terytorium Polski. Badano występowanie nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w szczególności zgodności produktów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pod względem ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń, a więc ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. (fragment tekstu)

The article discusses results of an analysis of 28 life insurance products offered by 10 different insurance companies. The aim is to present the discrepancies present in general conditions of life insurance in terms of their compliance with effective laws and regulations, i.e. with the Civil Code and with the Act on Insurance Activity. Apart from the presentation of breaches of law and other legal irregularities that infringe upon the protection of clients' interests, remuneration from insurance contracts is also examined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1996.
  2. Kęszycka B., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu