BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Poziome wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Horizontal Equalization of Local Government's Revenues
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 76-88, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Finanse publiczne, Podział dochodów, Samorząd terytorialny
Local revenues, Public finance, Income division, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie mechanizmów poziomej redystrybucji budżetowej zachodzącej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Omówiono przyczyny horyzontalnej redystrybucji, sposoby obliczania wypłat z budżetu centralnego, które są dzielone jak transfery między jednostkami samorządu terytorialnego i skalę redystrybucji poziomej w Polsce w latach 1996-2007.

The aim of this article is to present the mechanisms of horizontal budgetary redistribution among local government units. The study attempts also at the evaluation of this redistribution as a form of financing local government units. In particular, the article discusses the reasons of horizontal redistribution, the ways of calculating payments to central budget which are shared as transfers among local government units and the scale of this equalization in Poland between 1996 and 2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 2. Bury R, Pionowe i poziome wyrównywanie dochodów gmin, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1161, AE, Wrocław 2007.
 3. Jastrzębski B., Niechciany podatek, „Forum Samorządowe", marzec 2008.
 4. Kańduła S., Kotlińska J., Źródła, formy i przyczyny zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. KUL, Lublin 2007.
 5. Kornberger-Sokolowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 6. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Mackiewicz-Łyziak J., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008.
 8. Mościcki B., Swianiewicz P., Mocniejszy Janosik, „Wspólnota" 2004 nr 8.
 9. Ostrowska A., System prawno-finansowy powiatów a decentralizacja finansów publicznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006.
 10. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Rudzka-Lorentz Cz., Sochacka-Krysiak H., System zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych, [w:] Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2008.
 12. Smart M., The Incentive Effects of Grants, in: Intergovernmental Fiscal Transfers. Principles and Practice, red. R. Boadway, A. Shah, The World Bank, Washington 2007.
 13. Snack E., Grants to Large Cities and Metropolitan Areas, [w:] Intergovernmental Fiscal Transfers. Principles and Practice, red. R. Boadway, A. Shah, The World Bank, Washington 2007.
 14. Swianiewicz P., Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municypium, Warszawa 2004.
 15. Uryszek T., Subwencje i dotacje w teorii federalizmu fiskalnego, [w:] Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, red. K. Piotrowska-Marczak, Difin, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu