BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słodczyk Janusz (Uniwersytet Opolski), Szafranek Edyta (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Ocena kreatywności i atrakcyjności miasta : przypadek Opola
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 117-128, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ocena kreatywności, Rozwój regionalny, Przemiany demograficzne, Infrastruktura gospodarcza miasta, Miasto
Creativity assessment, Regional development, Demographic transformation, Town economic infrastructure, City
Kraj/Region
Opole
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest analiza zdolności perspektyw rozwoju Opola jako miasta kreatywnego i atrakcyjnego. Postawiony problem badawczy rozpatrywano w odniesieniu do trzech współistniejących wymiarów w procesie rozwoju miasta: społeczeństwa, gospodarki oraz przestrzeni. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Harańczyk A.: Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski. [w:] Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów. Red. K. Szołek. Biblioteka Regionalistyki, nr 2. Wrocław 2002.
 2. Heffner K.: Znaczenie funkcji metropolitalnych w rozwoju aglomeracji miejskich średniej wielkości. [w:] Gospodarka przestrzenna X. Red. Z. Przybyła. Jelenia Góra 2007.
 3. Klasik A.: Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich. [w:] Mechanizmy i uwarunkowania budowy konkurencyjności miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek. Opole 2008.
 4. Parysek J.J.: Miasta polskie w procesie globalizacji. [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek. Opole 2006.
 5. Program Rozwoju Miasta Opola na lata 2004-2008. UM, Opole 2004.
 6. Słodczyk J., Fortuński B.: Rozwój funkcji akademickiej miasta Opola. [w:] Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. Red. I. Jażdżewska. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź 2003.
 7. Słodczyk J., Klimek R.: Nowe tereny mieszkaniowe w strukturze przestrzennej Opola. [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. J. Słodczyk. Opole 2004.
 8. Strategia Rozwoju Miasta Opola - Stolicy Polskiej Piosenki na lata 2004-2015 (aktualizacja). UM, Opole 2007.
 9. Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015. UMWO, Opole 2004 (aktualizacja 2005).
 10. Szafranek E.: Uwarunkowania rozwoju konkurencyjnego województwa opolskiego w okresie integracji europejskiej. [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej VIII/2. Red. E. Jakubowicz, A. Raczyk. Wrocław 2004.
 11. Szafranek E.: Zdolność konkurencyjna regionu opolskiego. [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów. Red. Z. Zioło. Kraków--Rzeszów 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu