BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczak Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w sieci miast uczących się
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 269-284, rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Wiedza, Organizacje uczące się
Knowledge management, Knowledge, Learning organisations
Abstrakt
Przedstawiono pojęcie wiedzy i jej społeczno-ekonomiczny kontekst, zagadnienia kreatywnych metropolii wiedzy oraz zarządzanie wiedzą w gospodarce uczącej się.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bassand M.: Métropolisation et inégalités sociales. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne 1997.
 2. Bizoń W.: E-learning w kontekście transferu wiedzy, http://ekonom.univ.gda.pl
 3. Castells M.: Kwestia miejska. PWN, Warszawa 1982.
 4. Castells M.: Société en reseau, ‚L`ére de I`information. Fayard, Paris 1998.
 5. Chojnicki Z.: Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD. [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 6. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 7. Drucker P.F.: Społeczeństwo prokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Encyklopedia popularna PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997.
 10. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. A. Kukliński. Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 11. Grzeszczak J.: Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne. PAN, Wrocław 1999, nr 173.
 12. http://www.equipement.gouv.fr./dau/cdu/datas/dosc/ouvrl9/chapl2.htm
 13. http://www.equipement.gouv.fr/dau/cdu/datas/docs/ouvr8/chapl.htm
 14. Jałowiecki B.: Metropolie. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 1999.
 15. Jałowiecki B.: Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej. [w:] Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich. Red. J. Kołodziejski i T. Parteka. KPZK. PAN, Warszawa 1999.
 16. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 17. Kornacka D.: Nowe wyzwanie - gospodarka oparta na wiedzy. www.wneiz.univ.szczecin.pl
 18. Laborie J.P.: La dynamique des terrritoires, 1998.
 19. Lundvall B.A., Borras S.: Innovation Policy in the Globalizing Learning Economy - Summary, http://cordis.europa.eu
 20. Lundvall B.A.: Knowledge Management in the Learning Economy. Danish Research Unit for Industrial Dynamics Working Paper Working Paper No. 06-6, 2006.
 21. Lundvall B.A.: The Social Dimension of The Learning Economy. Danish Research Unit for Industrial Dynamics Working Paper No. 96-1, 1996.
 22. Lundvall B.A.: Why the New Economy is a Learning Economy? Danish Research Unit for Industrial Dynamics Working Paper No. 04-01, 2004.
 23. Maskell P., Malmberg A.: Localised Learning and Industrial Competitiveness. "Cambridge Journal of Economics" 1999, Vol. 23(2).
 24. Nielsen P., Lundvall B.A.: Innovation, Learning Organizations and Industrial Relations. Danish Research Unit for Industrial Dynamics Working Paper No. 03-07, 2003.
 25. Olechnicka A.: Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej. "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 34(4).
 26. Parteka T: Innowacyjne regiony. Kreatywne metropolie. IV Sesja Parlamentu Hanzeatyckiego 14-16.06.2007. Hamburg. www.hanse-parlament.eu/mediabig/542A.pdf
 27. Pietruska-Madej E.: Ewolucyjna teoria wiedzy i spór o status epistemologii. [w:] Episteme. Z problemów współczesnej teorii wiedzy. Red E. Pietruska-Madej, W. Strawiński. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1995.
 28. Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty. Red. S. Korenik i J. Słodczyk. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005.
 29. Rochefort M.: Metropoles et fragmentation des espaces, 1998.
 30. Roos J.: Jak prosperować w gospodarce wiedzy. "Puls Biznesu" 1999, nr 41, dodatek Biznes Globalny.
 31. Rykiel Z.: Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni. "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1(1).
 32. Scott A.J.: Metropolis. From the Dimension of Labor to Urban Form. University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1988.
 33. Smętkowski M.: Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej. "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 4(7).
 34. Thurow L.: The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World. EurM, Londyn 1996.
 35. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu