BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Półtorak Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Lokalizacja inwestycji zagranicznych we wrocławskim obszarze metropolitalnym na przykładzie gminy Jelcz-Laskowice
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 383-394, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka regionalna, Inwestycje zagraniczne, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Rozwój regionalny, Lokalizacja inwestycji
Regional economy, Foreign investment, Social and economic conditions, Regional development, Investment location
Kraj/Region
Wrocławski Obszar Metropolitalny
Wroclaw Metropolitan Area
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena kierunków zmian zachodzących w gospodarce gminy Jelcz-Laskowice z udziałem inwestorów zagranicznych w latach 2000-2005. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bożyk P., Misala J., Puławski M.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 2002.
  2. Domański B.: Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.
  3. Korenik S.: Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
  4. Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. http://www.jelcz-laskowice.pl
  5. Oficjalna strona internetowa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK". http://www.invest-park.com.pl
  6. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego. Tom II. Urząd Statystyczny, Wrocław 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
  7. Strategia integracji przestrzeni aglomeracji wrocławskiej. "Wrocław 2000 Plus" 2001, z. 4(40).
  8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.
  9. Zakrzewska-Półtorak A.: Kapitał zagraniczny w wybranych małych miastach aglomeracji wrocławskiej. [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Red. K. Heffner. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
  10. Założenia aktualizacji strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu