BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nadmierne zadłużenie i niewypłacalność gospodarstw domowych w Polsce w świetle badań pierwotnych i wtórnych
Indebtedness and Insolvency of Households in Poland - the Analysis on the Ground of Primary and Secondary Studies.
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 54, s. 110-124, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Bankowość detaliczna : idee, modele, procesy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Zadłużenie gospodarstw domowych, Analiza danych
Households, Budgets of households, Household debt, Data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zanalizowano dane z raportów NBP o stabilności sektora finansowego, raportu Biura Informacji Gospodarczej "InfoDług" oraz Krajowego Rejestru Długów, a także wyniki badań własnych przeprowadzonych w sektorze gospodarstw domowych województwa zachodniopomorskiego. Celem badań jest wyłonienie zmiennych wpływających na zagrożenie gospodarstw domowych niewypłacalnością.

Insolvency is not - as it is generally accepted - the phenomenon affecting businessmen only. Excessive indebtedness, insolvency and bankruptcy can effect and do affect individuals, families and households. As the result of widely spread consumptive life style, the number of people living on credit is growing. It is being noticed within the country as well as abroad. The empirical data of UE members, indicate the growing scale of households insolvency phenomenon. It exists in Poland as well, however it is not as high as in well developed countries in which the indebtedness rate is much higher. The EU Council defined excessive indebtedness as one of the main problems to be solved. Households insolvency problem is essential from the viewpoint of all entities of economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz E., Klimkowska J., Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura w gospodarce polskiej w pierwszym kwartale 2007, Pentor, www.pte.pl, Barometr nastrojów ekonomicznych (sierpień 2007).
  2. Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczno-społeczna, red. B. Świecka, Difin, Warszawa 2008.
  3. Bundesregierung: Lebenslagen in Deutschland: Der 2. Almuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (The Federal Government's 2nd Poverty and Wealth Report, s. XXXVI.
  4. Grzesiuk A., Postawy konsumpcyjne jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych, [w:] Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczno-społeczna, red. B. Świecka, Difin, Warszawa 2008.
  5. Household Consumption and the Environment, European Environment Agency Report No. 11, 2005.
  6. Kompleksowy raport o długach, Krajowy Rejestr Długów, Warszawa 2008.
  7. Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym Info-Dług, "InfoMonitor", Biuro Informacji Gospodarczej, Warszawa, sierpień 2008.
  8. Polacy o kondycji materialnej swoich rodzin. Opinie z lat 1997-2007', Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2007.
  9. Pucz A., Kondycja finansowa gospodarstw domowych, [w:] Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczno-społeczna, red. B. Świecka, Difin, Warszawa 2008.
  10. Reifner U., Springeneer H., Private Überschuldung im International en Vergleich, [w:] Schulden-kompass 2004, Wiesbaden 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu