BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płoska Renata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Raport społeczny jako instrument budowania zaufania w relacjach z interesariuszami
Social Report as the Instrument of Trust Building in Stakeholders Relations
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 191-200, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ramowe Zasady Raportowania, Zaufanie społeczne, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kapitał społeczny, Raportowanie
Global Reporting Initiative (GRI), Social trust, Corporate Social Responsibility (CSR), Social capital, Reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na problematyce wykorzystania raportów społecznych w procesie budowania zaufania w relacjach z interesariuszami. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zasadom, które powinny być przestrzegane w trakcie sporządzania raportów społecznych, tak by stały się wiarygodnym źródłem informacji dla interesariuszy, a tym samym przyczyniały się do wzrostu zaufania wobec przedsiębiorstwa. Zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative zasady te, to: istotność, uwzględnianie interesariuszy, kontekst zrównoważonego rozwoju, kompletność, wyważenie, porównywalność, dokładność, terminowość, przejrzystość, wiarygodność oraz właściwe określenie zasięgu raportu. (abstrakt oryginalny)

The article concentrates on the problem of using social reporting in a process of building trust between the company and its stakeholders. One of the most important issues concerning social reporting is the process of the document creation. To assure the credibility of the report it is important to follow some rules, for example those published by Global Reporting Initiative: materiality, stakeholder inclusiveness, sustainability context, completeness, balance, comparability, accuracy, timeliness, clarity, reliability and proper boundary setting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting for Good: the Global Stakeholder Report (2005), PLEON
 2. Edelman Trust Barometer - executive summary (2009), Edelman
 3. Freeman R. E., Harrison J. S., Wicks A. C, Managing for Stakeholders. Survival, Reputation and Success (2007), Yale University Press, New Haven & Londyn,
 4. Godlewska J., Programowanie zrównoważonego rozwoju gminy (2006), Politechnika Białostocka, Białystok
 5. International survey of corporate responsibility reporting (2008), KPMG
 6. Komunikowanie na rzecz CSR - raport (2003), Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa
 7. Lewicka - Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym (2006), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
 8. Myśliwiec G., Zarys etyki gospodarczej i zawodowej (2007), Almamer, Warszawa
 9. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych (2008), Difin, Warszawa
 10. Nasza wspólna przyszłość - raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju (1991), PWE, Warszawa
 11. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (2004), PWN, Warszawa
 12. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa (2007), Znak, Warszawa
 13. Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (2006),GRI
 14. Young S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym (2005), Metamorfoza, Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu