BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gach Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Przezwyciężenie skutków kryzysu poprzez rozwój kapitału relacyjnego i kooperację
The Consequences of the Recession Overcoming by the Development of the Relationship Capital and Cooperation
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 123-133, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kapitał relacyjny, Zapobieganie kryzysowi, Sieci przedsiębiorstw, Planowanie scenariuszowe
Financial crisis, Relational capital, Crisis prevention, Enterprise networks, Scenario planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę wykorzystania kapitału relacyjnego organizacji i kooperacji jako narzędzi zapobiegania skutkom kryzysu i przezwyciężaniu ich. Autor przyjmując, że jednym z podstawowych źródeł sytuacji kryzysowych jest niedobór zasobów uznaje, że kluczowym czynnikiem walki z kryzysem jest zapewnienie sobie przez firmę ciągłości ich dostaw od połączonych z nią więziami społecznymi innych podmiotów rynkowych. Te powiązania są elementem składowym kapitału relacyjnego organizacji. Ze względu na różnorodne podejścia do tematyki relacji występujących wewnątrz organizacji i między nią a otoczeniem, w kolejnej części publikacji przedstawiono wybrane definicje tego pojęcia oraz jego lokowanie na tle innych zasobów niematerialnych organizacji. Następnie dokonano opisu podstawowych rodzajów sieci społecznych występujących wewnątrz przedsiębiorstwa i łączących go z otoczeniem. Ze względu na wielowątkowość i wysoki stopień dopasowania planowania scenariuszowego do zmiennych i zróżnicowanych warunków, w ostatniej części zaproponowano tą technikę jako narzędzie rozwijania kapitału relacyjnego organizacji. (abstrakt oryginalny)

In the article, the author would like to be concerned with the problems of usage of the relationship capital of organization and corporation as the instrument of the prevention of the consequences of the recession and its overcoming. The lack of the resources is treated as the one of the basic sources of the recession. Providing of the resources continuity from the market subjects connecting with the enterprise by the social chains is the key factor of the recession control. These connections are elements of the relationship capital of the organization. In the next part of the paper, the selected definitions of the concept of relation are presented. There are also characterized the basic types of the social networks appearing inside the enterprise connecting the organization with its environment. At the end of the article, the method of the script planning as the tool of the development of the relationship capital of the organization is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown S.L., Eisenhardt K.M. (1998), Competing on the edge. Strategy as Structured Chaos, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts.
 2. Cares J. (2006), Sieci idą na wojnę, "Harvard Business Review Polska" Luty.
 3. Cross R., Liedtka J., Weiss L. (2009), Praktyczny przewodnik po sieciach kontaktów społecznych, "Harvard Business Review Polska" Maj.
 4. Darling J., Russ D. (2000), Relationship capital, "Executive Excellence" May.
 5. Eisenhardt K.M., Galunic D.Ch. (2000), Coevolving. At Last, a Way to Make Synergies Work, "Harvard Business Review" January-February.
 6. Kann H., Weiner A.J. (1967), The Year 2000. A Framework for Speculation on The Next Thirty-Tree Years, The McMillan Company, London.
 7. Masciarelli J.P. (2000), Using Your Board's Relationship Capital", "The Corporate Board" July / August.
 8. Mesjasz C. (2003), Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i Kierowanie" nr 4.
 9. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna Monografie nr 173, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Mitroff I.I., Pearson C. M. (1998), Zarządzanie sytuacją kryzysową. Czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa.
 11. Moore J.F. (1996), The death of competition. Leadership and strategy in the age of business ecosystems, Harper Business, New York.
 12. Pietruszka-Ortyl A. (2007), Kapitał intelektualny organizacji, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Mikuła B, Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), Difin, Warszawa..
 13. Richardson T., Vidaurreta A., Gorman T. (2002), Biznes to sport kontaktowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 14. Seybold P.B. (2005), Wniknij w życie swoich klientów, "Harvard Business Review Polska, Wydanie specjalne. Relacje z Klientem".
 15. Shaner J., Maznevski M. (2006), Building the Right Networks for Business Performance, "Perspectives for Managers" nr 132.
 16. Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 17. Tiwana A. (2003), Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E - biznes i zastosowania CRM, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 18. van der Heijden K. (2000), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu