BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasieczny Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Strategie zmian w kryzysie
Strategies of Change in Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 83-92, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie w kryzysie, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprises crisis, Restructuring of enterprises, Crisis management, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalny kryzys, który ogarnął gospodarkę silnie wpływa na sposób funkcjonowania niemal wszystkich podmiotów gospodarczych. Mimo, że źródła obecnego kryzysu różnią się od poprzednich, przedsiębiorstwa zazwyczaj stosują "sprawdzone" już kiedyś rozwiązania. Większość z nich postrzega zachodzące zmiany w kategorii zagrożeń i podejmuje typowo defensywne działania restrukturyzacyjne. Polegają one przede wszystkim na ograniczaniu materialnych i niematerialnych aktywów. Celem tych przedsiębiorstw jest utrzymanie jak najwyższej rentowności poprzez dostosowanie kosztów do malejących przychodów. Jedynie nieliczne firmy podejmują odmienne działania restrukturyzacyjne polegające na uruchamianiu lub kontynuowaniu inwestycji, reorganizacji procesów, zmianom asortymentu produkcji a także powiększaniu lub przekształcaniu struktury zatrudnienia. Ta grupa przedsiębiorstw kieruje się przede wszystkim wizją długookresowego rozwoju. Horyzont czasowy ich decyzji przekracza perspektywę trwania kryzysu. Zarówno jedna jak i druga strategia restrukturyzacji może być skuteczna, przyjęcie każdej z nich wiąże się też z koniecznością ponoszenia ryzyka przez przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The global economic crisis strongly influences the way in which all companies function. Although the current crisis has different reasons from the previous ones, companies usually implement "verified" solutions. Most of them perceive the occurring changes as threats and therefore undertake typically defensive restructuring actions. This means, above all, reducing tangible and intangible assets. The goal of these companies is to maintain the maximum profit by adjusting cost to the declining income. Only few companies undertake different restructuring activity which involve starting or continuing investments as well as increasing or re-shaping the employment structure. These companies focus on long-term development. The consequences of their decisions will outlive the duration of the crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Bieliński J., Czerwińska M. (red.) (2008) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 3. Chmielewski P. (2003) Semantyka kryzysu, "Problemy Zarządzania" 2/2003.
 4. Glinka B, Gudkova (2003) Małe przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, "Problemy Zarządzania" 2/2003.
 5. Hensel P. (2008) Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 6. Kim L. (1998) Crisis Construction and Organizational Learning: Capability Building in Catching-up at Hyundai Motor, w: Organizational Science 4/1998.
 7. Koźmiński A.K.(2000) Organizacja, w: Koźmiński A.K. Piotrowski W (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Koźmiński A.K. (2004) Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kral M. (2005) Aktualne zagrożenia finansowe dla czeskich przedsiębiorstw, w: Pyka J. (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie, TNOiK, Katowice.
 10. Kral M. (2004) Prognozy rozwoju finansowego w świecie - kondycja finansów osobistych i przedsiębiorstw, w: Pyka J. (red.) Nowoczesność przemysłu i usług, nowe wyzwania, TNOiK, Katowice.
 11. Nalepka A. (1999) Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 12. Pasieczny J. (2005) Dlaczego kryzys nie musi prowadzić do rozwoju, "Przegląd Organizacji" 6/2005.
 13. Pasieczny J. (2001) Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw - uwarunkowania i kierunki zmian, "Przegląd Organizacji" 5/2001
 14. Regester M., Larkin J. (2005) Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa.
 15. Schumpeter J. (1960) Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 16. Slatttcr S., Lovett D. (2001) Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 17. Słownik wyrazów Obcych PWN 1977, Tokarski J. (red.), PWN, Warszawa.
 18. Suszyński C. (1999) Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 19. Wawrzyniak B. (red.) (1985) Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu