BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiek Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Zyguła Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce
Financial Crisis and Company Bankruptcy - Tendencies in the World and in Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 23-33, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo, Niewypłacalność przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie
Financial crisis, Enterprise bankruptcy, Bankruptcy, Company insolvency, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zapoczątkowany w 2007r. w Stanach Zjednoczonych, kryzys na rynku finansowym już w 2008r. przekształcił się w globalny kryzys finansowy, który zaczął również oddziaływać negatywnie na światową gospodarkę realną. Niezwykła aktualność problematyki kryzysu i upadłości przedsiębiorstw stała się główną przyczyną podjęcia jej w ramach niniejszego artykułu. W artykule autorzy skoncentrowali się głównie na dokonaniu analizy tendencji w upadłościach przedsiębiorstw na świecie oraz w Polsce, które miały miejsce w latach 2005-2008 tj. dwa lata przed formalnym początkiem kryzysu (2005-2006) i dwa lata jego trwania (2007-2008). (skrócony abstrakt oryginalny)

A crisis on the international financial markets and changes in an economic sphere of enterprises have caused financial difficulties in companies all over the world. As a result of these turbulences the number of company bankruptcies has begun to rise abruptly in almost all the countries of the world. This article focuses on an analysis of company bankruptcy tendencies in the world and in Poland, which took place in the years 2005-2008 i.e. two years before a formal beginning of the crisis (2005-2006) and during two years of the crisis (2007-2008). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom wydawniczy ABC, Warszawa.
 2. Coface Poland (2006), Pełne i wiarygodne dane nt. upadłości w Polsce za 2005 rok. Dostępny: http://www.coface.pl/CofacePortal/PL/pl_PL/pages/home/Biuro_prasowe
 3. Coface Poland (2007), Raport Coface Poland na temat upadłości firm w Polsce w 2006 roku. Dostępny: http://www.coface.pl/CofacePortal/PL/pl_PL/pages/home/Biuro_prasowe
 4. Coface Poland (2008), Upadłości firm w Polsce w 2007 roku. Dostępny: http://www.coface.pl/CofacePortal/PL/pl_PL/pages/home/Biuro_prasowe
 5. Coface Poland (2009a), Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce. Pełne i wiarygodne dane za cały 2008 rok. Dostępny: http://www.coface.pl/CofacePortal/PL/pl_PL/pages/home/Biuro_prasowe
 6. Coface Poland (2009b), Coface podaje pełne dane nt. upadłości firm w I kwartale 2009 r., Dostępny: http://www.coface.pl/CofacePortal/PL/pl_PL/pages/home/Biuro_prasowe
 7. Creditreform (2007), Insolvencies in Europe 2006/07, Dostępny: http://www.creditreform.de/Deutsch/Creditrefoirn/Presse/Creditreform_Wirtschaftsforschung/Insolvenzen_in_Europa/
 8. Creditreform (2009), Insolvencies in Europe 2008/09, Dostępny: http://www.creditreform.de/Dcutsch/CreditrefomVPresse/Creditreform_Wirtschaftsforschung/Insolvenzen_in_Europa/
 9. Euler Hermes (2009), Ql 2009 financial results, Dostępny: http://www.eulerhermes.com/en/documents/analystes_6may09_final_webcast.pdf/analystes_6may09_final_webcast.pdf
 10. Gołębiowski G. (2006), Trendy upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Prace Naukowe nr 1109 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. "Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka", Wrocław.
 11. Hołda A. (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Ali w Krakowie, Kraków.
 12. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2002), Model Altmana jako jedna z metod oceny wypłacalności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki o Organizacji Przedsiębiorstw nr 40.
 13. Nahotko S. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, AJG, Bydgoszcz.
 14. Płoch J. (1999), Przesłanki ogłoszenia upadłości i formy obrony, "Kapitalista powszechny" nr 2 (75).
 15. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (2009), NBP, Warszawa.
 16. Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na PKB i produkcję przemysłową Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu