BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsowska Magdalena Katarzyna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Logistical Supply and Management of the Value in Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 297-307, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy, Strategia zaopatrzenia, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Ekonomiczna wartość dodana
Supply logistics, Value Based Management (VBM), Financial crisis, Supply strategy, Industrial enterprises, Economic Value Added (EVA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są wybrane logistyczne uwarunkowania kreowania wartości przedsiębiorstwa przemysłowego. W artykule skoncentrowano się na wpływie logistyki zaopatrzenia na kreowanie wartości przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach kryzysu. Jako wartość docelową przedsiębiorstwa przyjęto ekonomiczną wartość dodaną (EVA - Economic Value Added). W pierwszej części przedstawiono funkcje logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie a w drugiej zaprezentowano logistyczne uwarunkowania zaopatrzenia oraz strategie logistyczne procesów zaopatrzenia zwiększające wartość przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The subject of the scientific description are chosen logistical conditions of creation the value of an enterprise. In the article i concentrated on the influence of logistical supply on creation the value of an enterprise in crisis. As the final value is taken Economic Value Added. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Radziejowska G. (2005), Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 2. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw (2007), Skoczylas W. (red.), PWE, Warszawa.
 3. Dudzik M. (2001), Strategie zakupowe, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 1.
 4. Dudzik M. (2000), Jose Ignatio Lopez, czyli rewolucja w zakupie przemysłowym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 1.
 5. Duliniec A. (2008), Współczesne tendencje w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Kołosowska B. (red.), WN UMK, Toruń.
 6. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 7. Gapska K., Ocieka B. (2008), Rola zaopatrzenia w krajach o niskich kosztach w budowaniu strategii drapieżnych łańcuchów dostaw, w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Gołembska E., Szuster M.(red.), AE, Poznań.
 8. Halbe A. (2000), Źródła sukcesu w zarządzaniu zakupami, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 10.
 9. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw (2009), Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa.
 10. Instrumenty zarządzania logistycznego (2006), Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa.
 11. Jahns Ch., Langenhan F. (2004), Die Logistik-Champions. Fakten - Benchmarks - Potentiale, Deutcher Verkehrs-Verlag GmbH, Hamburg, za: Blaik P. (2009), Nowoczesna koncepcja logistyki jako systemowa determinanta zarządzania przedsiębiorstwem, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 5.
 12. Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa (2007), Woźniak-Sobczak B. (red.), Katowice.
 13. Łuczak J. (1998), Zarządzanie dostawami w systemie jakości przedsiębiorstwa przemysłowego, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 4.
 14. Milewska B. (2005), Możliwości zastąpienia relacji trade-off relacją trade-up w logistyce i produkcji, "Logistyka" nr 5.
 15. Milewski D. (1999), Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie - podstawy systemu, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 7-8.
 16. Naim M. M., Potter A. T., Mason R. J., Bateman N.(2006), The role of transport flexibility in logistics provision, "International Journal of Logistics Management" vol. 17, no. 3.
 17. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 18. Nowicka K. (2009), Grupy zakupowe, czyli duży może więcej, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 5.
 19. Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P. (2009), Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa.
 20. Pfohl II. Ch. (2001), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 21. Prater E., Biehl M., Smith M. A. (2001), International Supply Chain Agility. Tradeoffs Between Flexibility and Uncertainty, "International Journal of Operations and Production Management" vol. 21, no. 5-6.
 22. Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia (2002), Chaberek M. (red.), Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 23. Raport: informatyka (2009), "Nowy Przemysł" nr 3.
 24. Sarjusz-Wolski Z. (1998), Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Praktyka logistyki biznesu, Placet, Warszawa.
 25. Sobczak P. (2009), Technologie informacyjne wspierające proces zakupowy, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 4.
 26. Szczepankiewicz W. (2002), Obsługa logistyczna sektora handlu. Uwarunkowania i kierunki zmian, AE, Kraków.
 27. Szczepankiewicz W. (1996), Logistyka marketingowa. Organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw, AE, Kraków.
 28. Vigtil A. (2007), Information exchange in vendor managed inventory, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" vol. 37, no. 2.
 29. Wesołowski S. (2002), Organizacja zakupu w łańcuchu dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 3.
 30. Wesołowski S. (2001), Uwarunkowania redukcji kosztów w obszarze zakupu, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 2.
 31. Wesołowski S. (2001), Rozwój usług w dziedzinie logistyki zakupu przemysłowego, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 1.
 32. Wesołowski S. (1999), Zmiany w organizacji zakupu w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 7-8.
 33. Zaremba M. (2009), Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu