BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniewski Jerzy (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Methods of Two Dimensional Images Restoration
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 162, s. 39-46, bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications
Słowa kluczowe
Wnioskowanie bayesowskie, Modele bayesowskie, Algorytmy, Analiza obrazu
Bayesian inference, Bayesian models, Algorithms, Image analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy rozważane są problemy segmentacji oraz odtwarzania obrazów dwuwymiarowych na podstawie posiadanej zanieczyszczonej wersji obrazu. Omówione są metody bayesowskiej analizy obrazu, algorytm ICM Besaga, morfologia matematyczna i bayesowska. Wszystkie metody są oceniane pod względem trzech kryteriów: jakości obrazu odtworzonego, szybkości pracy algorytmu oraz solidności podstaw statystycznych i matematycznych. Zaproponowany jest również nowy algorytm i przedstawione wyniki zastosowania wszystkich omawianych metod do odtworzenia kilku obrazów. Nowy algorytm można ocenić jako konkurencyjny zwłaszcza pod względem szybkości pracy oraz jakości odtworzonego obrazu. (abstrakt oryginalny)

In the paper the problems of segmentation and restoration of two dimensional images on the basis of possessed distorted version of images are considered. Bayesian methods of image analysis, ICM Besag algorithm, mathematical morphology methods and Bayesian morphology methods are discussed. All methods are assessed from the point of view of three criteria: quality of the image restored, the speed of algorithms used and the quality of mathematical and statistical foundations. A new algorithm is also proposed and the results of applying all the methods discussed to some images are presented. The algorithm may be assessed as competitive especially as the speed and the quality of the image restored is concerned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Forbes F., Raftery A. (1997), Bayesian Morphology: Fast Unsupervised Bayesian Image Analysis, "Technical Report" 325, Dept. Of Stat, University of Washington.
  2. Swendsen R., Wang J. (1987), Nonuniversal critical dynamics in Monte Carlo simulations, "Phisical Review Letters", 58, 86-88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/6601
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu