BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajek Lesław (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Losowa fluktuacja wyników wyceny planów emerytalnych
Random Fluctuation of Pension Plans Valuation
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 162, s. 49-68, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications
Słowa kluczowe
Wycena, Emerytury, Modele stochastyczne, Analiza stochastyczna
Valuation, Pensions, Stochastic models, Stochastic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy oszacowano statystyczną fluktuację wyników wyceny (za pomocą metody kredytu jednostkowego) zobowiązań planu emerytalnego. Pokazano, że wariancja względnej odchyłki wyniku wyceny od wyceny właściwej maleje wraz ze wzrostem stopy dyskontowej. Podano postać przybliżoną, przy wykorzystaniu centralnego twierdzenia granicznego, 95% przedziału ufności dla względnej odchyłki wyniku wyceny. Przy małych wartościach stopy dyskontowej i planach o liczności 250 członków, przedział ufności może mieć długość nawet rzędu 20%. (abstrakt oryginalny)

In the paper the statistical fluctuation of the results of pension plan valuation (by use of unit credit method) is estimated. It is shown that the variance of the relative deviation of the valuation result from the proper valuation decreases with the increase of discount rate. The approximate form is given, with the aid of the central limit theorem, of the 95% confidence interval for the relative deviation of the valuation result. For small values of discount rate and plans for 250 members the confidence interval can have the length of 20%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson A. W. (1992), Pension Mathematics for Actuaries. Winsted, ACTEX Publications.
  2. Bacinello A. R. (2000), Valuation of Contingent-claims Characterizing Particular Pension Schemes, "Insurance Mathematics and Economics", 27.2, 177-188.
  3. Boyle P. P. (1998), Financial Economics: With Applications to Investments, Insurance &. Pension, Society of Actuaries.
  4. Gerber H. (1995): Life Insurance Mathematics. Berlin, Springer.
  5. Logue D. E., Rader J. S. (1998): Managing Pension Plans: A Comprehensive Guide to Improving Plan Performance (Financial Management Association Survey and Synthesis Series), Harward Business School Pr.
  6. Wettersrand W. H., Parametric Models for Life Insurance Mortality Data: Gomperti Law Over Time. TSA XXXIII.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/6602
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu