BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przywojska Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Planistyczne i programowe funkcje samorządu wojewódzkiego oddziaływani : fasada czy realne oddziaływanie?
The Planning and Programmatic Functions of the Voivodeship Self-Government - a Facade or Real Impact?
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 11-12, s. 23-27, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju regionalnego, Samorząd terytorialny, Polityka regionalna, Polityka społeczna
Regional development strategy, Local government, Regional policy, Social policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozważania podejmowane w tym artykule dotyczą kwestii planowania strategicznego regionalnej polityki społecznej. Ze względu na zmiany systemu politycznego w Polska, rozpoczęte w 1989 r. i kontynuowane w 1999 r., władze lokalne i regionalne zostały przekształcone w niezależne organizacje, prowadzą swoją własną politykę w oparciu o długoterminowe plany działania. Głównym celem artykułu jest próba oceny funkcji planistycznej realizowanej przez samorząd wojewódzki. Kolejno omówiono zasady i etapy planowania strategicznego, prawne przesłanki tworzenia strategii wojewódzkich odnoszących się do zagadnień szeroko rozumianej polityki społecznej oraz wyniki badań empirycznych nad strategiami regionalnymi. Wymóg sporządzania regionalnych strategii wprowadzono stosunkowo niedawno, co wzmacnia informacyjne funkcje zaprezentowanego tekstu.

The reflections undertaken in this article concern the issue of strategic planning of regional social policy. Due to the changes to the political system in Poland, initiated in 1989 and continued in 1999, local and regional authorities have been transformed into a kind of independent organizations pursuing their own policies based on long-term action plans - strategies. The requirement to draw up voivodeship strategies results not only from legal provisions, but also from a number of other motives, such as the wish to obtain funding from the EU structural funds, the necessity to integrate actions that are taken locally or to identify basic needs, resources and problems arising in the region. The article focuses on this area of regional strategic planning which relates to the wider social policy. The main aim of the article is an attempt at assessing the planning function performed by the voivodeship self-government. It looks into the principles and stages of strategic planning, the legal conditions for the development of voivodeship strategies relating to wider social policy issues and presents the results of empirical studies on regional strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaputowicz J., red. (2008), Administracja publiczna w dobie integracji europejskej, Europejski Instytut Administracji Publiczne], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Greta M.. Kasperkiewicz W. (1999), Podstawy integracji europejskiej, od Traktatu Rzymskiego do Amsterdamskiego. Łódź: Absolwent.
 3. Perzanowska-Zarnajtys M. (2002), Polityka regionalna, w: M. Perkowski (red.), Integracja europejska. Wprowadzenie, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 4. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Viesti G. (2002), Economic Policies and Local Development: Some Reflections, "European Planning Studies", Vol. 10, No. 4.
 6. Byars L.I. (1987), Strategic Management. Planning and Imlementation. Concets and Cases, New York: Harper & Row.
 7. Bryson J.M- (1995), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 8. Kłosowski W., Warda J. (2001 ), Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?, Bielsko-Biala: Biblioteka Rozwoju Lokalnego.
 9. Kot J. (2003), Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Blair R. (2004), Public Participation and Community Development: the Role of Strategic Planning, PAQ Spring.
 11. Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A. (2004), Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu