BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak-Paradowska Bożena (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Polityka rodzinna w gminie : założenia a rzeczywistość
Family Policy in Municipality : Assumptions and Realities
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 11-12, s. 36-40, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rodzinna, Pomoc społeczna, Samorząd terytorialny, Gmina
Family policy, Social assistance, Local government, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiot artykułu stanowi polityka rodzinna na szczeblu gminnym. Syntetyczny opis oraz ocena zasad i mechanizmów tej polityki, ujętych w zapisach regulacyjnych, współwystępuje tu z analizą doświadczeń w ich implementacji do praktyki samorządu terytorialnego. Zwrócono uwagę na niedookreślenia jej zakresu w ustawach i innych aktach prawnych, a w konsekwencji odpowiedzialności władz samorządowych za nią. Wymieniając podstawowe funkcje polityki rodzinnej (naprawcza, prewencyjna, kreatywna, aktywizująca, wychowawczo-socjalizacyjna) i wskazując na różnorodność lokalnych podmiotów i ich rozmaite zadania, zaproponowano uwzględnienie jednych i drugich w uściślaniu definicji polityki rodzinnej.

The paper begins with principles of local family policy. Then, author presents major findings of the field study concerning family policy in local communities in four Polish voivodships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa: IPiSS.
 2. Balcerzak-Paradowska B., red. (2009), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Warszawa: IPiSS.
 3. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (2002), Rodzina sercem demokracji lokalnej, Biuletyn "Konferencje i Seminaria", Warszawa.
 4. Błędowski P. (2004), Zmiany społeczne w Polsce a zadania polityki rodzinnej, w: R Błędowski (red.), Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, Warszawa: SGH.
 5. Broda-Wysocki P., red. (2007), Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Opracowania PBZ, Warszawa: IPiSS.
 6. Coleman J.S. (1988/89), Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", Suplement 94.
 7. Giza-Poleszczuk A. (2000), Rodzina i system społeczny, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 8. Golinowska S., Głogosz D., red. (1999), Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, Opracowania PBZ, Warszawa: IPiSS.
 9. Golinowska S., Topinska I. (2002), Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania, Warszawa: CASE.
 10. Glogosz D. (2004), Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, w: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, Warszawa: IPiSS, RRL.
 11. Grewiński M., Kamiński S. (2007), Obywatelska polityka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 12. Hrynkiewicz J., red. (2002), Zadania samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym, I Kongres Demograficzny w Polsce, Skierniewice.
 13. Kurzynowski A., red. (1999), Polityka społeczna globalna i lokalna, Warszawa: IGS, SGH.
 14. Polawski P. (2004), Lokalna administracja i społeczeństwo obywatelskie. w: K.W. Frieske (red.), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, Warszawa: IPiSS.
 15. Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu