BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błędowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Kubicki Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Pomoc społeczna - główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym
Social Assistance - Main Social Level Social Institution
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 11-12, s. 40-44, tab., wykr., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Polityka społeczna, Świadczenia socjalne, Rodzina, Samorząd terytorialny, Gmina
Social assistance, Social policy, Social benefits, Family, Local government, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie roli i zadań pomocy społecznej na poziomie lokalnym, rozumianym przede wszystkim jako najniższy szczebel administracji samorządowej – gminę. Tekst rozpoczyna skrótowe przedstawienie podstaw prawnych pomocy oraz zadań leżących po stronie gminy. Kolejna część zawiera opis dostępnych świadczeń, a zamknięcie stanowi omówienie elementów, które mogą stanowić wyzwania dla sprawnego funkcjonowania całego systemu, na przykład integracji inicjatyw pomocy społecznej i rynku pracy. (fragment tekstu)

The paper synthetically shows the role and tasks of social assistance on a local level, here primarily understood as the lowest level of local administration - gmina. The text first presents a brief summary of legal basis for social assistance as well as explains gmina's tasks. Next the paper describes available social security benefits. Finally those issues which can challenge and undermine the whole system are discussed, for example integration of social assistance initiatives, labour market and national health service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Błędowski P. (1998), Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Polityka Społeczna" nr 7.
  2. Błędowski P. (2002), Rola administracji rządowej i samorządowej w finansowaniu pomocy społecznej, w: E. Leś (red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, Warszawa: IPS.
  3. Błędowski P., red. (2008), Efektywność usług i instrumentów rynku pracy w Polsce i wybranych krajach unijnych, Warszawa: MPiPS.
  4. Błędowski P. (2009), Miasta członkowskie ZMP wobec zadań pomocy społecznej w latach 2000-2007. Zasoby i funkcjonowanie, raport dostępny na stronie http://www.sas.zmp.poznan.pl/zmp/opracowania/ SAS_pomoc_spoleczna_2003-2007.pdf
  5. Błędowski P., Kubicki P. (2007). Samorząd lokalny wobec ubóstwa wykluczenia społecznego, w: P. Broda-Wysocki (red.), Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa: IPiSS.
  6. Golinowska S., Ruzik A., Pieliński B., Gandziarowska J. (2007), Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy, Warszawa: IPiSS.
  7. Grewiński M., Szarfenberg R. (2007), Sytuacja służb pomocy społecznej - raport z badań na terenie Mazowsza, w: M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej, Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
  8. Janczewska M. (2008), Staruszków oddają do szpitala i jadą na urlop, "Dziennik" z 14.08; [dostęp 24.10.2009], dostępny w Internecie:
  9. Kauppi H. (2006), Does Inclusion Pay? Evaluating Impacts and Cost-Effectiveness of Active Social Policy and Active Labour Market Policy on Inclusion, [dostęp 20.11.2007], dostępny w Internecie:
  10. Staręga-Piasek J., Golinowska S., Morecka Z. (2009), Pomoc społeczna. Ocena działania instytucji, w: B. Balcerzak-Paradowska, S. Golinowska (red. ), Polityki dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności, Warszawa: IPiSS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu