BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Iwona (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie - podstawowa opieka zdrowotna : oczekiwania a rzeczywistość
The Local Government Responsibility for Health - Primary Care : Expectation and Reality
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 11-12, s. 44-48, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Reforma służby zdrowia, Decentralizacja, Samorząd terytorialny, Kompetencje
Health care, Health care reform, Decentralization, Local government, Competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy aspektów odpowiedzialności samorządu lokalnego w zakresie opieki zdrowotnej, szczególnie rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej. Omówiono zagadnienie decentralizacji funkcji zdrowotnych państwa, kształtowanie się uprawnień samorządu lokalnego (gminnego) w ochronie zdrowia. Syntetyczny obraz organizacji i zasad funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, ujęty w przepisach prawnych, został skonfrontowany z dotychczasową realizacją. Autorka szuka głównych przyczyn występujących tu rozbieżności oraz przedstawia krytyczne oceny wprowadzanych zmian tak ze strony społeczeństwa, jak i ekspertów.

The article concerns the aspects of the local government responsibility for health care with the special importance of primary care development. The author identified recent events connected with the decentralization of health care powers as well as those which influenced current functions of primary health. To identified the real problems of primary care functioning and its relation with local authority and National Health Found (the payer institution) the Ministry of Health, Supreme Chamber of Control and The Main Statistic Office documents have been used. Also the legal analysis concerning the aspects of local government and primary care qualifications in the health care system has been done. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki M., Łuczak J.R. (1996), Medycyna rodzinna-początki w Polsce, w: M.M. Kochen (red.), Medycyna rodzinna, Warszawa.
 2. Dercz M. (2003), Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci, w: Polska dla dzieci - materiały i dokumenty. Ogólnopolski szczyt w sprawach dzieci, Warszawa, 23-24 maja.
 3. Dercz M. (2004), Miejsce samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony zdrowia, dodatek do kwartalnika "Ekonomia i Rynek".
 4. Dercz M., Izdebski H. (2001), Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa-Poznań.
 5. Frąckiewicz-Wronka A., red. (2007), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, Warszawa.
 6. Frąckiewicz-Wronka A. (1998), Zdrowie - nowy problem gmin, w: M. Barański (red.), Samorząd terytorialny w rozwiązywaniu problemów społecznych województwa katowickiego, Katowice.
 7. Golinowska S., Włodarczyk C. (2002), Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, praca zbiorowa, Raport CASE 53, Warszawa.
 8. GUS (2008), Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., Warszawa.
 9. Klich J. (2007), Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane interakcje, Kraków.
 10. Kowalska I. (2006), Decentralizacja zarządzania funkcjami zdrowotnymi państwa, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IV, nr 1.
 11. Kozierkiewicz A., Kulis M. (1999), Ochrona zdrowia w samorządzie lokalnym. Doświadczenia polskich miast, Kraków.
 12. Król Z., Łuczak J.R., red. (2005), Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych, Kraków.
 13. MZiOS (1998), Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa.
 14. NIK (2008), Informacja o wynikach kontroli realizacji przez świadczeniodawców zadań podstawowej opieki zdrowotnej i wybranych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w latach 2006-2007 (I półrocze), raport NIK, Warszawa.
 15. Rada Ministrów (2006), Informacja dla Sejmu RP o sytuacji zdrowotnej kraju, Warszawa
 16. Tykwińska-Rutkowska D. (2009), Zadania własne samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, dostępny w Internecie:
 17. Włodarczyk C. (1998), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Kraków.
 18. Włodarczyk C. (2003), Reformy opieki zdrowotnej. Uniwersalny kłopot, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu