BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domański Czesław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Moc testów losowości opartych na liczbie serii wielokrotnych
Power of Tests for Randomness Based on the Number of Multiple Runs
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 162, s. 69-80, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications
Słowa kluczowe
Testy statystyczne, Wnioskowanie statystyczne, Statystyczne metody kontroli jakości
Statistical tests, Inferential statistics, Statistical methods for quality control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Testy oparte na teorii serii znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno we wnioskowaniu statystycznym jak również w statystycznej kontroli jakości. Zwłaszcza tam, gdzie przedmiotem zainteresowania są zjawiska, które można scharakteryzować przez zmienne dwupunktowe lub wielopunktowe. Przykładem takich zmiennych mogą być odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu o charakterze jakościowym. Za pomocą testów serii można weryfikować wiele różnorodnych hipotez, na przykład, że: - obserwacje w próbie są niezależne (testy losowości), -dwie lub więcej populacji ma ten sam rozkład, - model regresji jest liniowy. W pracy przedstawiono moc testów niezależności elementów w próbie dla trzech lub więcej rodzajów elementów, których funkcjami testowymi są liczby serii odpowiednio trzech, czterech,..., dziesięciu rodzajów elementów. (abstrakt oryginalny)

Tests based on the number and length of runs find their use more and more often. The reason is that they are nonparametric tests i.e. the ones that need no assumptions on the population distribution. Some of these tests applications are the following: randomness of samples, the same distributions of different samples, linearity of regression models. In statistical literature tests power problems were usually approached asymptotically with focus on only two kinds of elements (see e.g. Barton, 1966, Gibson 1987). In the paper a generalization of the independence test for three or more kinds of elements is considered and its power is investigated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barton D. E., David F. N. (1957), Runs multiple, "Biometrica" 44, 168-178.
  2. Barton D. E., David F. N. (1958), Runs in a Ring, "Biometrica" 45, 572-578.
  3. Barton D. E. (1966), Combinational Change, New York, Hofner Publishing Company.
  4. Domański Cz., Tomaszewicz A. S. (1984), Recursive formulae for runs distributions, Acta Universitatis Lodziensis, 34, 19-28.
  5. Gibson J. (1987), Nonparametric Statistical Inference, McGraw-Hill Book Comapny, New York.
  6. Mood A. M. (1940), The Distribution Theory of Annales of Mathematical Statistics runs, AMS, 11, 367-392.
  7. Stevens W. L. (1939), Distribution of Grups in Sequence of Alternatives, "Annales of Euqenies", 9, 10-17.
  8. Swed F. S., Eisenhort C. (1943), Tables for Testing Randomness of Grouping in a Sequence of Alternatives, "Annales of Mathematical Statistics", 14, 66-87.
  9. Wald A., Wolfowitz (1940), On a Test Whether Two Samples arefFrom the Same Population, "Annales of Mathematical Statistics", 11, 147-162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/6603
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu