BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ograniczenia analogii pomiędzy opcjami realnymi a finansowymi i ich wpływ na wycenę
Limits in Analogy between Realand Financial Options and Its Impact on Valuation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 882-889, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Opcje realne, Wycena opcji, Projekty inwestycyjne, Struktura nakładów inwestycyjnych
Real options, Options pricing, Investment project, Structure of investment outlays
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ocenie autora, analogia pomiędzy opcjami realnymi a finansowymi jest ograniczona, a metody oceny opcji finansowych nie są odpowiednie do wycen opcji realnych ze względu na ograniczenie tej analogii. Celem artykułu było wskazanie różnic pomiędzy opcjami realnymi a finansowymi, na bazie których wyciągnięto powyższe wnioski. (fragment tekstu)

The paper examines the concept of real option and analogy between real and financial options. A number of differences are analyzed and impact of those differences on the valuation of real options is showed. As the analogy is bounded the valuation of real option should probably be made with different methods than commonly used methods of financial options valuation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borison A., Real Options Analysis: Where are the Emperor 's Clothes?, Seventh Annual Real Options Conference, Washington, D.C. 2003, www.realoptions.org, 16.04.2004.
 2. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 158-159.
 3. Fama E.F., Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance, February 1997, SSRN: http://ssrn.com/abstract=15108.
 4. Fama E.F., Random walks in stock market prices, "Financial Analysts Journal", Sep. /Oct. 1965, reprint Jan./Feb. 1995, s. 75-80.
 5. Grenadier S. (red.), Game Choices: The Intersection of Real Options and Game Theory, Risk Books, 2000.
 6. Haugen R.E., Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG-Press, Warszawa 1999.
 7. Jajuga K. (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, AE, Wrocław 2000.
 8. Luehrman T.A., Investment opportunities as real options: getting started on the numbers, "Harvard Business Review", Jul/Aug 1998, vol. 76 (4), s. 51-67.
 9. Mizerka J., Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, AE, Poznań 2005.
 10. Wiśniewski T., Czynniki ryzyka a wartość opcji rzeczywistych, [w:] Innowacje, ryzyko, zarządzanie wiedzą, strategie przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 397, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005a, s. 147-156.
 11. Wiśniewski T., Koncepcja wyceny opcji rzeczywistych metodą symulacji Monte Carlo, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1109, AE, Wrocław 2006, s. 694-703.
 12. Wiśniewski T., Symulacyjna metoda wyceny wieloczynnikowych opcji rzeczywistych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, t. 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1088, AE, Wrocław 2005b, s. 357-367.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu