BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak-Tuzimek Anna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw działających w polskiej gospodarce
The Capital Expenditures in the Enterprises Present in the Polish Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 890-900, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Struktura nakładów inwestycyjnych, Inwestycje własne przedsiębiorstwa, Nakłady inwestycyjne
Small business, Structure of investment outlays, Company's own investments, Capital expenditure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczył wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Szczegółowo zostały opisane cechy inwestycji oraz przebieg działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, poziom i struktura nakładów inwestycyjnych w latach 2001- 2007. Wykazano ponadto strukturę nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zostały zdefiniowane źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, a nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego wykazano za pomocą danych statystycznych (lata 2005-2006). Analiza statystyczna została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (fragment tekstu)

The paper deals with the capital expenditures in enterprises. The features of the investment and a course of enterprise's investment activities have been described in detail. The level and structure of capital expenditures between 2001 and 2007 has been shown and the predominant role of constructional expenditures has been proved. The above made on average 53.3% of total expenditures in the period investigated. Moreover, the structure of capital expenditures in enterprises which belong to the sector of small and medium enterprises has been discussed. The sources of investments finance in enterprises mentioned above have been defined. The capital expenditures in enterprises with foreign capital have been shown using statistical data (2005-2006). The biggest expenditures on new equipment were made in big enterprises with the average share of 64%. The statistical analysis was carried out basing on the data taken from the Central Statistical Office, the Ministry of Economy and the Polish Agency of Enterprise Development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
  2. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000.
  4. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
  5. Polska 2007. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
  6. Polska 2008. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu