BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania : przegląd dotychczasowych badań
Small and Medium Enterprises Access to Financing Sources : so Far Research Review
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 901-912, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Kredyt bankowy
Small business, Source of financing, Bank credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu były uwarunkowania finansowania działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Celem opracowania było określenie stopnia dostępu najmniejszych podmiotów do źródeł finansowania oraz czynników wpływających na ten dostęp na podstawie badań tego sektora oraz badań postawy instytucji finansowych. (fragment tekstu)

This paper relates to the matter of small and medium enterprises (SME) access to financing sources. The main source of activity financing by SME are own funds. Researches present that most of SME has a possibility to use external funds but not so many take this possibility. It means that first of all SME are not interested in raising external funds.The basic difficulty in access to external funds is the level of interest rates, including first of all, high interest rate for loans. The other main difficulties are lack of collateral, complicated banking procedures and banks dislike to grant loans to SME. Summing up, the matter of SME access to financing sources one can state that it is mainly connected with banking loans. They are the basic external financing source for SME.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek J., Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - doświadczenia polskie i zagraniczne, AE, Wrocław 2006.
 2. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
 3. Bliski J., Stawasz E. (red.), Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
 4. Bławat F. (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 5. Firmy mikro na rynku usług bankowych 2003, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003.
 6. Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług bankowych. Badanie małych i średnich firm, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003.
 7. Józefowska M., Polityka banków komercyjnych w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 8. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 9. Monitoring sektora MSP 2001. Raport z badań, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002.
 10. Monitoring sektora MSP 2003. Raport z badań, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2003.
 11. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, AJG, Bydgoszcz 2004.
 12. Olszewski M., Kondycja małych i średnich przedsiębiorstw u progu 2003 r. Raport z badań, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2003.
 13. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Przedsiębiorczość w Polsce 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 15. Rola kredytu w finansowaniu działalności polskich przedsiębiorców, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 16. Rumiński R., Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi. Doświadczenia Polski i Niemiec, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 17. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. BECK, Warszawa 2003.
 18. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2007, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2007.
 19. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008a.
 20. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008 -prezentacja, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008b.
 21. Tarasiuk W., Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw - perspektywa banku, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003.
 22. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 23. Wolański R., Relacje między bankami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] Prace naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, red. F. Bławat, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu