BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dylematy szacowania premii z tytułu ryzyka
Dilemmas in Estimating the Equity Risk Premium
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 921-930, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Inwestycje, Premia za ryzyko, Szacowanie ryzyka, Stopa zwrotu
Investment, Risk premium, Risk estimating, Rate of return
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W artykule omówiono podstawowe problemy związane z istotą, definicjami i pomiarem premii z tytułu ryzyka oraz wskazano najważniejsze wyzwania stojące przed teorią i praktyką finansów odnośnie do tego zagadnienia. Przedstawiono również długookresowy efekt inwestowania w różne rodzaje inwestycji. Wyniki dotyczą największej gospodarki świata, tj. USA. Nie ulega wątpliwości, że jest to najbardziej reprezentatywna gospodarka, biorąc pod uwagę wielkość kraju, PKB, długą historię gospodarki kapitalistycznej, wielkość i znaczenie giełdy, różnorodność i dużą płynność dostępnych inwestycji. Oceny tej nie zmienia kryzys finansowy z 2008 r. (fragment tekstu)

The expected equity risk premium is defined as the extra return an investor expects to receive to compensate for the additional risk associated with investing in shares as opposed to investing in risk-free assets. Since the market risk premium must be estimated, there is much controversy regarding how the estimation should be made. There are several fundamental methodological issues that have a substantial impact on the estimated value of companies. The paper deals with these issues and addresses major controversies surrounding estimation of the equity risk premium.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dimson E., Marsh P., Staunton M., Century of Investment Returns, ABN-Amro/London Business School, London 2000.
  2. Fernandez P., Equity Premium: Historical, Expected, Required and Implied, artykuł zaprezentowany na Kongresie Financial Management Association w Barcelonie w czerwcu 2007 roku, Barcelona 2007.
  3. Goetzmann W., Ibbotson R., Equity Risk Premium, Oxford University Press, 2005.
  4. Ibbotson SBBI 2008 Valuation Yearbook, Market Results for Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 1926-2007, Morningstar, Chicago 2008.
  5. Sekuła P., Pomiar kosztu kapitału własnego dla potrzeb wyceny akcji w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
  6. Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, Liber, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu