BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Handschke Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Lisowski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Systemy wypłacalności zakładów ubezpieczeń
Solvency Systems in Insurance Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 50-61, rys.
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Wypłacalność, Analiza ryzyka niewypłacalności, Przegląd literatury
Insurance activity, Insurance company, Financial solvency, Analysis of insolvency risk, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano zagadnienie dotyczące wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Na podstawie literatury ubezpieczeniowej wyjaśniono pojęcie wypłacalności. Przedstawiono istotę systemu monitorowania wypłacalności oraz opisano cztery rodzaje systemów monitorowania wypłacalności: system oparty na współczynnikach stałych (tzw. Model Fixed Ratio); system kapitału ważonego ryzykiem (Risk Based Capital); system oparty na scenariuszach i system oparty na podejściu probabilistycznym.

In insurance activity the supervisory authority estimates the level of insolvency risk. The basic aim of functioning of the supervisory authority is to ensure that insurance companies, at any moment of their activity, have available funds to cover their liabilities. In order to reduce, or at least minimize, the insolvency risk of insurance companies supervisory authorities operate using various solvency monitoring systems. Four basic approaches can be mentioned - the first one based on the so called Fixed Ratios, the second on Risk Based Capital - RBC, the third one is a scenario approach, and the fourth one is probabilistic. In scientific literature, the Fixed Ratios and RBC systems are treated as two alternative approaches or as a factor model. The other two systems, scenario and probabilistic ones, are treated as supporting tools. Analysing the current solvency system of insurance companies, and its planned changes, constitutes a crucial factor affecting development of the contemporary insurance market and is important from a social and economic point of view.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baur P., Enz R., Solvency II: an integrated risk approach for European Insurers, "Sigma" 2006, no. 4, Swiss Re, s. 14
 2. Benjamin B., General Insurance, Heinemann, London 1977, s. 267.
 3. Bennett C., Dictionary of Insurance, 2nd Ed., Prentice Hall Financial Times, London 2004, s. 284.
 4. Bijak W., Bijak K., Dynamiczna analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń na podstawie danych publicznych: badanie empiryczne zakładów ubezpieczeń nie na życie działających w Polsce, "Bank i Kredyt" 2004 październik, s. 81.
 5. Bijak W., Monitorowanie wypłacalności zakładów ubezpieczeń, "Prawo Asekurcyjne" 2002, nr l, s. 22.
 6. Bijak W., Monitorowanie wypłacalności zakładów ubezpieczeń, "Prawo Asekuracyjne"
 7. Bijak, W. Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 24.
 8. Bonsdorff H., An Application of Risk Theory to Control Solvency and Financial Strength, CAS Discussion Paper Program, CAS 1992, Vol. 2, s. 680.
 9. Dickinson G.M., Some Issues in Risk-Based Capital, The Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice, 1997 January, No. 82, s. 76, 81-82.
 10. Eling M., I. Holzmller I., An Overview and Comparison of Risk-Eased Capital Standards, Working Papers Series in Finance, Paper No. 87, University of St. Gallen, June 2008
 11. Farny D., Security of Insurers: The American Risk Based Capital Model versus the European Model of Solvability for Property and Casualty Insurers, The Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice, 1997 January, No. 82, s. 69-75.
 12. Glossary of Insurance Terms, United Kingdom, Ernst & Young, July 1995, s. 47.
 13. Glossary of terms, IAIS, February 2007, s. 38.
 14. Gomółka Z., Elementy ogólnej teorii systemów, Rozprawy i Studia, t. CCCLXXXI, nr 307, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999, s. 26.
 15. http://investordictionary.com
 16. Insurance Solvency Supervision, OECD Country Profiles, OECD 2002 s. 7.
 17. Jaworski W., Lisowski J., Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej zakład ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. T. Sangowski, t. 4, Wyd. BRANTA, Bydgoszcz 2002, s. 397.
 18. Karl K., Scenario analysis in insurance, "Sigma" 2009, No 1, Swiss Re.
 19. Kasiewicz S., Krysiak Z., W. Rogowski W., Metody badania przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003: teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 155.
 20. Kastelijn W.M., Remmerswaal J.C.M., Solvency, Surveys of Actuarial Studies, No. 3, Nationale-Nederlanden N.V., Rotterdam 1986.
 21. Lange O., Całość i rozwój , w świecie cybernetyki, PWN, Warszawa 1962, s. 12.
 22. . Lisowski J., Czynniki wpływające na (nie)wypłacalność zakładów ubezpieczeń, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003: teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 75.
 23. Młynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1974, s. 9
 24. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2000, s. 25.
 25. On Solvency, Solvency Assessments and Actuarial Issues', IAIS Issues Paper, 2000 March, s. 6.
 26. Pentikäinen T., Bonsdorff B., Pesonen M., Rantala J., Ruohonen M., Insurance solvency Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001 s. 102.
 27. Pentikäinen T., On the Solvency of Insurers, w: Classical Insurance Solvency Theory, red. Cummins J.D., R.A. Derrig, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London, 1988, s. 1.
 28. Principles on Capital Adequacy and Solvency, IAIS, January 2002, s. 3
 29. Risk-based capital systems, MARKT/2085/01, European Commission. DC Internal Market, Brussels, 11 October 2001.
 30. Rubin H.W., Dictionary of Insurance Terms, Barron's, New York 1995, s. 439.
 31. Sandström A., Solvency: models, assessment and regulation, Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton-London-New York 2006, s. 12.
 32. Stewart C.M., The Assessment of Solvency, ASTIN Bulletin, 1971, Vol. 6, No. 2, s. 85.
 33. Study into the methodologies to assess the overall financial position of an insurance undertaking from the perspective of prudential supervision, KPMG, 2002 May, s. 237-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu