BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dankiewicz Robert (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Waśko Aleksander (Citibank Handlowy)
Tytuł
Ocena ryzyka w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego
Evaluation of Risk in the Merchandise Credit Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 42-49, rys.
Słowa kluczowe
Kredyt kupiecki, Ubezpieczenie kredytu, Ryzyko kredytowe, Ryzyko w ubezpieczeniach
Trade credit, Credit insurance, Credit risk, Insurance risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczegółowo omówiono problem dotyczący oceny ryzyka w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Zwrócono uwagę m.in. na następujące aspekty omawianego zagadnienia: źródła informacji o ryzyku kredytowym; obszary objęte monitoringiem; ocenę formalnoprawną; analizę sprawozdań finansowych i analizę wskaźnikową oraz ocenę kondycji finansowej i pozycji rynkowej.

Comprehensive evaluation of risk in the merchandise credit insurance determines efficency of the offered protection. It requires constant supply of information from various sources, which have been presented in the article in the synthetic depiction. The key issues/areas within the range of which the evaluation takes place have been discussed. Attention has been paid to its specificity which manifests itself in the lack of possibilities to use standard evaluation mechanisms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004 s. 117.
 2. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. L. Bednarski, T. Waśniewski, t. 1, Fundacja Rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, 46.
 3. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994 s. 191.
 4. Bednarski L., Zasady oceny rocznej działalności przedsiębiorstwa w systemie anglo-amerykańskim, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP 1990, nr 18.
 5. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002 s. 24.
 6. Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 5.
 7. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000, s. 547-548.
 8. Krzemińska D., Zwiększanie się znaczenia wiarygodności kredytowej kupca, w: Finanse w dobie integracji europejskiej, red. R.H. Hanisz, K. Znaniecka, Wyd. AЕ w Katowicach, Katowice 2004, s. 354-355.
 9. Rajczakowska J., Analiza finansowa jako sposób wspomagania wiedzy o przedsiębiorstwie, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Wyd. AE im. Oskara Lange, Wrocław 2003, s. 105.
 10. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003, s. 81.
 11. Siemieniuk K., Wykorzystanie metody punktowej do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, w: System bankowy w Polsce. Dekada przemian, Wy. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, s. 156-158.
 12. Sojkin B., Analiza konkurencji, w: Podstawy marketingu, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1996 s. 69.
 13. Śliwa J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 54.
 14. Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, red. R. Holly, Poltext, Warszawa 2003, s. 44.
 15. Wyżycki M., Pałczyński D., Źródła informacji dla oceny ryzyka kredytowego, w: Ryzyko kredytowe - wierzytelności hipoteczne. Modelowanie i zarządzanie, red. K. Jajuga, Z. Krysiak, Związek Banków Polskich, Warszawa 2004, s. 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu