BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Ardan Roman (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckim
Evaluation of Factors Affecting the Probability of Discount Use in Trade Credit - the Evidence of Small Businesses
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 945-953, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Kredyt kupiecki
Small business, Source of financing, Trade credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza i ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania ze skonta w kredycie kupieckim. Badaniem objęto 368 małych podmiotów, w tym 231 mikroprzedsiębiorstw. Populację celu stanowiły przedsiębiorstwa w Polsce z regionu Pomorza Środkowego. Badanie przeprowadzono w okresie sierpień-grudzień 2006 roku. Uwzględniono w nim dane przedsiębiorstw dotyczące 2005 roku. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to identify and to evaluate the factors which influence the probability of discount use in trade credit, by small entities. It was made with the use of the logit model. It concerned the financial data from 2005 which includes the group of 368 small enterprises. The analysis has shown that internal factors which determine the financial possibilities of payment for the goods delivery are less important than the conditions of trade credit which are offered by a seller.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amemiya T., Qualitive responce models: a survey, "Journal of Economic Literature" 1981 nr 19.
  2. Frasunkiewicz D., Psychologiczne uwarunkowania decyzji finansowych właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw a kultura tolerancji niepewności, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
  3. Gołębiewski G., Preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania a ich dostępność, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa- Maliszewska, A. Kopczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
  4. Greene W.H., Econometric Analysis, 4th edition, Prentice Hall, 2000.
  5. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
  6. Pluta W., Finansowanie zakupów kredytem handlowym, "Rachunkowość" 1995, s. 290-292.
  7. Rydz E., Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2006.
  8. Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
  9. Suszyński A., Funkcje podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
  10. Verbeek M., A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons Ltd., 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu