BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwach handlowych z branży techniki grzewczej i sanitarnej w województwie podkarpackim
Trade Receivable Managament in Trade Corporations from Heating Craft in the Podkarpacie Area
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 954-960, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Zarządzanie należnościami, Polityka kredytowa
Commercial enterprises, Receivables management, Crediting policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule opisano zagadnienie strategii zarządzania należnościami w przedsiębiorstwach handlowych. Opisano elementy, które mają wpływ na politykę kredytowania odbiorców. Przedstawiono wyniki badań na temat strategii zarządzania należnościami w przedsiębiorstwach handlowych z branży techniki grzewczej i sanitarnej w województwie podkarpackim, a otrzymane wyniki pokazały, które z elementów są najczęściej wykorzystywane w tworzeniu własnej polityki kredytowania odbiorców, a które z nich nie są już w użyciu. (fragment tekstu)

The article describes a problem connected with trade receivable and shows strategies of it. Elements that have an influence on crediting policy are described as well as research results on a strategy of trade receivable management in trade corporations in Podkarpacie. Those results showed which of the elements are the most commonly used in creating own crediting policy of customers. It also shows which of them are not in use anymore. The analysis also proved which strategy of receivable management is the most commonly used in trade corporations in the Podkarpacie area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
  2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
  3. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2005.
  4. Karpuś P. (red.), Zarządzani finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
  5. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
  6. Szczęsny W. (red.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu