BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Pojęcie i zakres stopy składki w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
The Concept and Range of the Collection Rate in the Non-Live Insurances
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 145-152
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia osobowe
Insurances, Insurance activity, Insurance premium, Property insurance, Personal lines insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby zdefiniowania pojęcia podstawowej stopy ubezpieczeniowej oraz omówienie jej funkcji, jaką sprawuje w opanowaniu ryzyka zdarzeń losowych. (fragment tekstu)

One of the most implant activities in the insurance institutions is the rate calculation. It is necessary to estimate the rate collection first, if there is a need to evaluate the insurance collection. The concept of the collection rate in personal and non-live insurances is a direct way to estimate the collection. The collection rate is not the subject of many studies. This paper initiates the study on the rate collection calculations and points the rate collection definition, rate collection features, number range, time and space range. Moreover, this article shows insurance institutions and clients points of viev. Because of the great responsibility of actuarial departaments, this consideration is very important for the insurance institution solvency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banasiński A., Ubezpieczenie gospodarcze, Poltex, Warszawa, s. 147.
  2. Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń, red. W.Sułkowska, Zakamycze, Kraków 2000, s.72
  3. Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, wyd. 3, Oficyna Wydawnicza Brauta, Toruń 2006, s. 203.
  4. Lange Oskar, Ekonomia polityczna, Warszawa, 1963, s.69
  5. Ubezpieczenia gospodarcze red. T. Sangowski, Warszawa 1998, s. 252.
  6. Śliwiński A., Ryzyko ubezpieczeniowe taryfy, budowa i optymalizacja, Poltex 2002, s. 81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu