BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Jakościowe elementy nadzoru ubezpieczeniowego
Quality Elements of Insurance Supervision
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 75-82
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Nadzór ubezpieczeniowy, Działalność ubezpieczeniowa, Wypłacalność
Insurance market, Insurance supervision, Insurance activity, Financial solvency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z jakościowymi elementami nadzoru przewidzianymi w Solvency II, a także ich porównywanie w odniesieniu do oceny ilościowej. Porównanie to będzie obejmowało wąski aspekt potencjalnych zagrożeń wynikających z możliwej postawy organu nadzoru działającego w warunkach jakościowego dogmatu nadzorczego. (fragment tekstu)

Quality elements of supervision are being mentioned with reference to II pillar of Solvency II. In the process of quality evaluation the task of supervising body is to get familiar with a range of the company's activity, the risk profile, processes of risk management as well as control of implementation and use of risk management systems. In this evaluation the expert's knowledge of supervising workers is indispensable. Advantages of quality approach as regards evaluation of insurance companies concern both insurance companies and supervision: insurance companies taking considerable risk and simultaneously managing it well do not have to be negatively perceived by the supervision. Mutual cooperation (resulting from the obligation of supervision workers to inspect and have talks with representatives of insurance company) allow to understand better even minor aspects of insurance companies' activities and clarity obtained due to this fact will make the supervising body not to use their intervention powers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Miesięczny Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, maj 2005, http://www.knuife.gov.pl/publikacje /biulmc /biuletyn0505.shtml.
  2. Stiftung Marktwirtschaft, Finanzaufsicht im Wandel, za: http://www.stiftung-marktwirts-chaft.de /module/Tagungsbericht Jinanzaufsicht_09_05_2007.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu