BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jaremen Daria E. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Aktywność gmin jako podstawowy czynnik realizacji koncepcji turystyki zrównoważonej
Activities of Communes as the Basic Factor for the Implementation of Sustainable Tourism Concept
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 50, s. 54-62, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca
Słowa kluczowe
Turystyka zrównoważona, Polityka samorządu terytorialnego, Polityka turystyczna, Rozwój zrównoważony
Sustainable tourism, Local government policy, Tourism policy, Sustainable development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Karkonosze
Abstrakt
Celem artykułu była analiza i ocena aktywności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie równoważenia rozwoju turystyki na szczeblu gminy. Podstawą rozważań i wyciągnięcia wniosków były wyniki badań przeprowadzonych w najatrakcyjniejszych gminach karkonoskich. (fragment tekstu)

At present the concept of sustainable tourism is, from one point of view, observed as a significant condition for the sustainable development of overall economy and from the other, as the condition for the development of tourism itself. The implementation of the above idea at a local level requires extensive involvement and cooperation of many entities among which there are local government units, businesses, tourist reception area residents and tourists themselves. The objective of the presented article is an analysis and evaluation of activities performed by local government units towards the sustainable development of tourism at a commune level. The results of research conducted in the most attractive communes of the Karkonosze Mountains constitute the basis for presented considerations and conclusions resulting from them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Działania na rzecz bardziej zrównoważonej turystyki, TSG, Bruksela 2007.
  2. Odnowiona polityka turystyczna UE: ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej, COM (2006) 134, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006.
  3. Podręcznik do Konwencji Paryskiej. Regionalne Centrum Ekologiczne Szentendre, Akademia Europejska, Bolzano, Włochy 2007.
  4. Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D.E., Udział mieszkańców w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gminach turystycznych, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, AE, Poznań 2008.
  5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU 2004 nr 92, poz. 880.
  6. Weaver D., Sustainable tourism, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu