BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Studzieniecki Tomasz (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Rozwój turystyki w regionie w aspekcie współpracy międzynarodowej samorządu terytorialnego
The Development of Tourism in the Region in the Aspect of International Cooperation of Territorial Self-Government
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 50, s. 105-111, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Współpraca międzynarodowa, Turystyka, Badania ankietowe
Local government, International cooperation, Tourism, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego staje się coraz ważniejszym czynnikiem rozwoju turystyki w regionie. Przynależność gmin, powiatów i województw do organizacji międzynarodowych oraz współpraca w ramach umów partnerskich mogą być wykorzystane w zakresie promocji turystycznej i podczas realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Pojawia się potrzeba badania i monitorowania współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego. Celem opracowania było zaproponowanie metody takich badań i przedstawienie ich wyników na przykładzie województwa pomorskiego. (fragment tekstu)

The development of tourism in the region requires the knowledge of the system of international collaboration. The research based on the author's concept has been done in Pomorskie voivodeship. This method may also be used in other voivodeships. Local authorities from Pomerania collaborate with 14 international organizations and 195 foreign partners located in 27 countries. Tourism is a crucial activity undertaken in the frames of bilateral and multilateral collaboration of the voivodeship and local authorities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza systemu zarządzania turystyką w aspekcie międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, Academia Europa Nostra, Gdańsk 2008 (ekspertyza).
  2. Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Jaremen Press, Jelenia Góra 2007.
  3. http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=1316, 23.07.2008.
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  5. Kurjata E., Zintegrowane wskaźniki monitoringu współpracy międzynarodowej dla miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin, Szczecin 2009 (maszynopis).
  6. Malendowski W., Mojsiewicz C., Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 1998.
  7. Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Fundacja Stosunków Międzynarodowych Warszawa 2002.
  8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (DzU 2000 nr 91, poz. 1009).
  9. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej wraz ze zmianami (DzU 1997 nr 141, poz. 943).
  10. Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu