BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styś Aniela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Marketing w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Marketing in the Context of the Corporate Social Responsibility
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 3, s. 27-39, bibliogr. 18 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing społeczny, Zarządzanie biznesem, Zarządzanie marketingowe, Kreatywność
Corporate Social Responsibility (CSR), Social marketing, Business management, Marketing management, Creativity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka referatu koncentruje uwagę na relacjach pomiędzy marketingiem jako orientacją menedżerską a społeczną odpowiedzialnością biznesu. W treści, obok wskazania możliwych zakresów takiej odpowiedzialności podkreśla się jej znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The author pays attention to the relation between marketing as a managerial orientation and corporate social responsibility. Besides pointing out possible areas of such relation, there is also shown its meaning to the sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossidy L., Czego oczekuje od ciebie twój lider i czego powinieneś oczekiwać w zamian, "Harvard Business Review", kwiecień 2009.
 2. Brugmann J., Prahalad C.K., Biznes - społeczeństwo: nowa umowa, "Harvard Business Review" maj 2007.
 3. Greszta M., Sześć kluczowych korzyści wynikających z zaangażowania firmy w ideę zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialny biznes, 2009, Czas Próby.
 4. Hamel G., Kosmiczne wyzwania w dziedzinie zarządzania, "Harvard Business Review", maj 2009.
 5. Jeffrey P.R., Sutton J., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Jensen M.C., Meckling W.H., The nature of man, "Journal Applied Corporate Finance" 1994, vol. 7, nr 2.
 7. Jerzyk E., Kreatywność i myślenie twórcze w obszarze marketingu a wyzwania współczesnego rynku, w: Strategie marketingowe podmiotów w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 8. Khurana R., Nohria N., Czas podnieść zarządzanie do rangi profesji, "Harvard Business Review", luty 2009.
 9. Klimczok B., Między ekonomią a etyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 10. Krupnik S., Marketing jako działanie kreujące społeczności. "Marketing i Rynek" 2006, nr 11.
 11. Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 12. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 14. Nystrom H., The Dynamic Marketing - Entrepreneurship Interface a Creative Management Approach, "Creativity and Innovation Management", September 1998, nr 3.
 15. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 16. Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 17. Wilson M.S., Gillgan C., Person D.J., Strategic marketing management. Planning, implementation and control, Butterworth-Heinemann, 1992.
 18. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna Walters Kluwer Business, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu