BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fatuła Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym
The Behaviour of Polish Households on the Financial Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2010, nr 192, 243 s., rys., tab., załącznik, bibliogr. s. 217-230
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Zachowania rynkowe, Rynki finansowe, Rozprawa habilitacyjna, Zachowania finansowe
Households, Budgets of households, Market behaviour, Financial markets, Habilitation thesis, Financial behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy próbowano połączyć na poziomie mikroekonomicznym główne aspekty podejścia tradycyjnego i behawioralnego. Podstawowym celem było zbadanie rodzaju zmian w zachowaniach gospodarstw domowych oraz wskazanie najważniejszych wywołujących je czynników. Ich wyboru dokonano na podstawie wniosków z przeprowadzonego przeglądu literatury, uwzględniono także koszty zebrania danych oraz doświadczenie i opinię autora o wpływie poszczególnych czynników na zachowania rynkowe. Wzięto również pod uwagę wyniki prezentowanych w pracy badań, które pozwalają określić znaczenie poszczególnych determinant zachowań na rynku finansowym. (fragment tekstu)

This study looks at the specific financial behaviour of households, not only in the context of goals connected with broadly-understood saving and investment, but also in the area of meeting consumer needs. The author presents the nature of financial needs and the conditions for meeting them, which are governed by, among others, the greater supervision and regulation of products on the financial market, their relatively high level of complexity, the need to maintain a certain discipline when using such products, and also their particular non-material nature, which is slightly different from products on other service markets. The author reviews the theories in regard to the factors governing household savings both in the short- and long-term perspective. Particular attention is paid to psychological and social factors, which, aside from economic ones, currently have a key significance for understanding the nature and process of saving, and for explaining certain irrationalities in broadly-understood financial behaviour. The author devotes a lot of space to the theory of perspective and its effects, which are closely connected with financial behaviour. In explaining the specific nature of certain types of financial behaviour, the author looks at aspects of the traditional and behavioural approach. He outlines various approaches to managing household finances and attempts to show which characteristics of the household as a whole and of its individual members impact on the level and type of involvement in the financial market. The author analyses the motives people using modern financial products as well as the barriers to using them. In the practical part, the author presents the results of his own research on time preferences, attitudes to risk, perception of financial products and market information, which can elucidate motives and attitudes in regard to saving and investment. He presents the structure of Polish households' financial assets and changes in this structure between 2000 and 2008. In the final section, the author conducts a segmentation of Polish households on the basis of data on the characteristics of households as well as their planned and actual purchases of financial products. He uses a method that enables segmentation criteria to be found as a result of statistical procedure, at the same time taking into account data coded on various scales. The goals of the study include a better understanding of the nature, motives and factors governing financial behaviour, which may prove useful in shaping financial education, economic policy in the area of stimulating long-term saving, and the marketing strategies of financial institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal S. i in. [2007], The Age of Reason: Financial Decisions over the Lifecycle, NBER Working Papers, 13191, Cambridge.
 2. Ainslie G. [1975], Specious Reward: A Behavioral Theory of Impulsiveness and Impulse Control, "Psychological Bulletin", 82.
 3. Ajzen I. [ 1991], The Theory of Planed Behavior, organizational Behavior and Human Decision Processes", 50.
 4. Akaike H. [1981], Likelihood of a Model and Information Criteria, "Journal of Econometrics", 16.
 5. Aktywa funduszy inwestycyjnych [2009], www.izfa.pl, marzec.
 6. Alessie R., Lusardi A., Aldershof T. [ 1997], Income and Wealth over the Life Cycle: Evidence from Panel Data, "Review of Income and Wealth", 43(1).
 7. Ando A., Modigliani F. [1963], The Life Cycle Hypotesis of Saving: Aggregate Implica tions and Tests, "American Economic Review", 53.
 8. Anoruo E. i in. [2003], The Effect of Consumer Expectations on Portfolio Asset Allocation, "Journal of Financial Planning", vol. 16,9.
 9. Antonides G., van Raaij W.F [2003], Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Arkes H.R., Blumer C. [ 1985], The Psychology of Sunk Cost, "Organization Behavior and Human Decision Processes", 35(1).
 11. Aronson E., Carlsmith J.M. [ 1968], Experimentation in Social Psychology [w:] Handbook of Social Psychology, eds G. Lindzey, E. Aronson, t. 2, Addison-Wesley, Reading, MA.
 12. Avery R.B., Kennickell A.B. [1991 ], Household Saving in the US, "Review in Income and Wealth", 37(4).
 13. Bacher J., Wenzig K., Vogler M. [2004], SPSS TwoStep Cluster: A First Evaluation, materiały z międzynarodowej konferencji RC33 Sixth International Conference on Social Science Methodology - Recent Developments and Applications in Social Research Methodology, Amsterdam 2004, www.soziologie.vviso.uni-crlangen.de/publikatione-n/a-u-d-papiere/a_04-02.pdf, październik 2007.
 14. Bańbuła P. [2006], Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne, Materiały i Studia NBP, z. 208, NBP, Warszawa.
 15. Bazerman M., Carrol J.S. [ 1987], Negotiator Cognition, "Research in Organization Behavior", 9.
 16. Becker G.S. [1990], Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 17. Becker G.S. [1993], Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, 3rd ed.,The University of Chicago Press, Chicago.
 18. Begg D., Griffith-Jones S. [1997], Swinging Since the 60s: Fluctuations in UK Saving and Lesons for Latin America, Inter-American Development Bank.
 19. Belka M. [ 1991], Reaganomika - sukces czy porażka'!. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN. Wrocław-Warszawa-Kraków.
 20. Benartzi S.,Thaler R.H. [1995], Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle, ..Quarterly Journal of Economics", 110(4).
 21. Benartzi S., Thaler R.H. [ 1998], Illusory Diversification and Retirement Savings, Working Paper, University of Chicago and UCLA, Chicago.
 22. Benhabib J., Bisin A. [2005], Modeling Internal Commitment Mechanisms and Self-control: A Neuroeconomic Approach to Consumption-saving Decision, "Games Economic Behavior", 52(2).
 23. Benzion U., Rapoport A., Yagil J. [1989], Discount Rates Inferred from Decision: An Experimental Study, "Management Science", 35.
 24. Berne E. [2007], W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Bernhaim B.D., Shleifer A., Summers L.H. [ 1985], The Strategie Bequest Motive, "Journal of Political Economy", 93(6).
 26. Brandstaetter H. [1996], Saving, Income and Emotional Climate of Households Related to Personality Structure, Center for Economic Research, Tilburg University, Progress Report, nr 38.
 27. Bucks B.K., Kennickell A.B., Moore K.B. [2006], Recent Changes in US Family Finances: Evidence from the 2001 and 2004 Survey of Consumer Finances, Federal Reserve Bulletin.
 28. Budżety gospodarstw domowych za lata 2000-2007 [2001-2008], GUS, Warszawa.
 29. Bywalec C. [2007], Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Bywalec C. [2009], Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Bywalec C, Rudnicki L. [1999], Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 32. Bywalec C, Rudnicki L. [2002], Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 33. Cagetti M. [2003], Wealth Accumulation Over the Life Cycle and Precautionary Savings, "Journal of Business & Economic Statistics", vol. 21, iss. 3.
 34. Cairns J., van der Pol M. [1999], Valuing Future Private and Social Benefits: The Discounted Utility Model Versus Hiperbolic Discounting Model, "Journal of Economic Psychology", 21.
 35. Camerer C.E [2000], Prospect Theory in the Wild, Evidence from the Field [w:] Choice, Values, and Frames, eds D. Kahneman, A. Tversky, Russel Sage Foundation, Cambridge University Press, Cambridge.
 36. Camerer C.E i in. [1997], Labor Supply of New York City Cabdrivers: One Day at a Time, ..Quarterly Journal of Economics", 112.
 37. Campbell J.Y. [2006], Household Finance, "Journal of Finance", vol. 61.
 38. Campbell J.Y., Cocco J.F. [2007], How Do House Prices Affect Consumption? Evidence from Micro Data, "Journal of Monetary Economics", vol. 54(3).
 39. Campbell J., Deaton A. [1989], Why is Consumption So Smooth?, "Review of Economic Studies", LVI.
 40. Campbell J.R., Krane S.D. [2005], Consumption-based Macroeconomic Forecasting, "Economic Perspectives", Chicago, vol. 29, iss. 4.
 41. Campbell J., Mankivv G. [ 1987], Are Output Fluctuations Transitory?, "Quarterly Journal of Economics", 102.
 42. Canova L., Rattazzi A.M.M., Webley P. [2005], The Hierarchical Structure of Saving Motives, "Journal of Economic Psychology", 26.
 43. Carroll Ch. [ 1992], The Buffer-stock Theory of Saving: Some Macroeconomic Evidence, Brookings Pappers on Economic Activity, Washington.
 44. Carroll Ch. [ 1997], Buffer-stock Saving and the Life-cycle: Permanent Income Hypothesis, "Quarterly Journal of Economics", 112(1).
 45. Carroll Ch. [ 1998]. Why Do the Rich Save So Much, NBER Working Paper Scries, 6549, Cambridge.
 46. Carroll Ch.D., Otsuka M., Slacalek J. [2006], How Large Is the Housing Wealth Effect? A New Approach, NBER Working Papers, 12746, Cambridge.
 47. Carroll Ch., Summers E.H. [ 1991], Consumption Growth Parallels Income Growth: Some New Evidence [w:] National Saving and Economic Performance, eds B.D. Bernheim, J.B. Shoven, University of Chicago Press, Chicago.
 48. Carroll Ch.D., Weil D.N. [1993], Saving and Growth: A Reinterpretation, NBER Working Papers, 4470, Cambridge.
 49. Chanda A. [2008], The Rise in Returns to Education and the Decline in Household Savings, "Journal of Economic Dynamics & Control", vol. 32, iss. 2.
 50. Chapman G.B. [1996], Temporal Discounting and Utility for Health and Money, "Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition", 22:3.
 51. Chapman G.B., Elstein A.S. [1995], Valuing the Future: Temporal Discounting of Health and Money, ..Medical Decision Making", 15:4.
 52. Chien Y., Cole H., Lustig H. [2007], A Multiplier Approach to Understanding the Macro Implications of Household Finance, NBER Working Papers, 13555, Cambridge.
 53. Chiu T. i in. [2001 ], A Robust and Scalable Clustering Algorithm for Mixed Type Attributes in Large Database Environment [w:] Proceedings of the 7th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, San Francisco.
 54. Choi J.J. i in. [2005], Optimal Defaults and Optimal Decision, NBER Working Paper, 11074, Cambridge.
 55. Cieślak A. [2003], Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, Materiały i Studia NBP, z. 165, NBP. Warszawa.
 56. Cudowska-Sojko A., Dzun A. [2006], Skłonność do oszczędzania jako determinanta wielkości i struktury oszczędności gospodarstw domowych w Polsce [w:] Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin.
 57. Czapiński J., Panek T., red. |2007], Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 58. Czarkowska L. [ 1999], Antropologia Ekonomiczna. Elementy teorii. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 59. Czekaj J., Dresler Z. [2006], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 60. Czekaj J., Owsiak S. [1992], Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 61. Czekaj J" red. [2008], Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 62. Dane o rynku finansowym [2009], www.knf.gov.pl, marzec.
 63. Deaton A. [1991], Saving and Liquidity Constraints, "Econometrica", 59.
 64. Deaton A. [ 1999], Saving and Growth [w:] The Economics of Saving and Growth. Theory, Evidence,and Implications for Policy, eds K. Schmidt-Hebbel, L. Serven, Cambridge University Press, Cambridge.
 65. Deniszczuk L., Kudrycka I. [1999], Dochody gospodarstw domowych. Skłonność do konsumpcji i oszczędności [w:] Gospodarka Polski w procesie transformacji, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 66. DeVaney S.A., Anong ST. [2007], Income Quintiles: Examining Changes in the Characteristics of Respondents, "Financial Counseling & Planning", vol. 18, iss. 2.
 67. Dobija M. [2002]. Struktura i koszt kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 562, Kraków.
 68. Dochody i warunki życia ludności Polski [2008], GUS. Warszawa.
 69. Duesenberry J.S. [ 1952], Income Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge.
 70. Dynan K.E., Skinner J., Zeldes S.P. [2004], Do the Rich Save More?, "Journal of Political Economy", vol. 112, iss. 2.
 71. Dziawgo L. [2006], Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 72. Ellsberg D. [1961], Risk, Ambiguity and the Savage Axiom, "Quarterly Journal of Economics", 75.
 73. Elster .1. [1977], Ulysses and the Sirens: A Theory of Imperfect Rationality, "Social Science Information", 16(5).
 74. Elster .1. [1985], Weakness of the Will and the Free-rider Problem, "Economics and Philosophy", 1.
 75. Etzioni A. [ 1999], Essays in Socio-economics, Springer, Hamburg.
 76. Falkowski A., Tyszka T. [2001], Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 77. Fatuła D. [1999], Skłonność do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 78. Fatuła D. [2003], Różnice w postrzeganiu oszczędzania i inwestowania wśród studentów z Polski i USA, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 640, Kraków.
 79. Fatuła D. [2005a], Wagi decyzyjne i preferencja ryzyka w zachowaniach na rynku finansowym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 680, Kraków.
 80. Fatuła D. [2005b], Zmienność stopy dyskonta dla wyborów w czasie, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego, nr 2, red. D. Surówka-Marsza-łek, Kraków.
 81. Fatuła D. [2006], Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2005 r. [w:] Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, red. tenże. Wydział Zarządzania i Marketingu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.
 82. Fatuła D. [2007a], Zachowania na rynku finansowym w świetle teorii perspektyw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 739, Kraków.
 83. Fatuła D. [2007b], Specyfika marketingu detalicznych produktów finansowych [w:] Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, red. S. Figiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Olsztyn.
 84. Fatuła D. [2009]. Nowe wyzwania dla marketingu detalicznych usług finansowych [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. 1. Rudawska, M. Soboń. Difin, Warszawa.
 85. Fischer I.[1930], The 'Theory of Interest, Macmiilan, London.
 86. Fischhoff B. [1991]. Value Elicitatation: Is There Anything in There, ..American Psychologist", 46.
 87. Fishbein M.F., Ajzen I. [1975]. Belief. Attitude. Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley. Reading.
 88. Fishbrun P.C., Rubinstein A. [ 1982]. Time Preference, "International Economic Review ". 23.
 89. Flavin M.A. [1981], The Adjustment of Consumption to Changing Expectations about Put u re Income. "Journal of Political Economy", vol. 81, iss. 5.
 90. Flejterski S. [2007]. Metodologia finansów. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 91. Flejterski S.. Świecka B. [1996], Rynek kart płatniczych. Historia i perspektywy plastiko- wego pieniądza. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Szczecin.
 92. Flejterski S., Świecka B., red. [2006], Elementy finansów i bankowości. Wydawnictwo Cedetu, Warszawa.
 93. Fox C.R., Tversky A. [1991], Ambiguity Aversion and Comparative Ignorance, "The Quarterly Journal of Economics", 110:3.
 94. Frederick S.. Loewenstein (i., O'Donoghue T. [2002]. Time Discounting and lime Preferences: A Critical Review, Working Paper. MIT, Carnegie Mellon University, Cornell University, Massachusetts.
 95. Friedman M. [1957]. A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press. Princeton.
 96. Furnham A. [1984]. Many Sides of the Coin: The Psychology of Money Usage. "Persona-lit) and Individual Differences". 3.
 97. Furnham A. [1985], Why do People Save? Attitudes to. Habits of Saving Money in Britain, "Journal of Applied Social Psychology", 15.
 98. Furnham A. [1999], The Saving and Spending Habits of Young People. "Journal of Economic Psychology", 20(6).
 99. Furnham A.. Argyle M. [1998], The Psychology of Money, Routledge. London.
 100. Garbarski L. [ 1998], Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 101. Garczarczyk J. [2000]. Identyfikacja atrybutów jakości usług bankowych i ubezpieczeniowych [w:] Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych. Diagnoza, determinanty, segmentacja, red. tenże. Katedra Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 102. Garczarczyk J. [2002]. Demograficzno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku ubezpieczeniowym w Polsce [w:] Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych, red. M. Chromińska, A. Szuman, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 103. Garczarczyk J. [2006]. Rozwój rynku usług finansowych w Polsce w latach 1990-2005 [w:] Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, red. tenże, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań.
 104. Garczarczyk .1.. Olejnik I. [2001], Uwarunkowania zachowań wiejskich gospodarstw domowych na rynku finansowym w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej [w:] Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską. red. K. Gutkowska, 1. Ozimek, Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 105. Garczarczyk J. i in. [2004], Model jakości usług finansowych - identyfikacja atrybutów jakości [w:] Model jakości usług finansowych w Polsce, red. tenże, Katedra Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 106. Gately D. [ 1980], Individual Discount Rates and the Purchase and Utilization of Energy - -using Durables: Comment, "Bell Journal of Economics", 11.
 107. Gomes F., Michaelides A. [2005], Optimal Life-cycle Asset Allocation: Understanding the Empirical Evidence, "Journal of Finance", vol. 60, iss. 2.
 108. Gourinchas P.O., Parker J.A. [2002], Consumption over the Life-cycle, "Econometrica", vol. 70(1).
 109. Gourville J.T., Soman D. [1998], Payment Depreciation: The Effects of Temporally Separating Payments from Consumption, "Journal of Consumer Research", 25(2).
 110. Góra M. [2008], Kilka uwag o tym, co jest ważne w systemie emerytalnym, www.knuife. gov.pl/publikacje/forum/forum0304.pdf, marzec 2008.
 111. Górniak J. [2000], My i pieniądze, Aureus, Kraków.
 112. Grabiński T. [ 1992], Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 113. Groenland E.A., Bloem J.G., Kuylen A.A. A. [1996], Prototypicality and Structure of the Saving Concept for Consumers, "Journal of Economic Psychology", 17(6).
 114. Grzegorczyk W. [ 1997], Strategie marketingowe banków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 115. Gul F, Pasendorfer W. [2004], Self-control and the Theory of Consumption, "Econometrica", 72 (1).
 116. Hall R.E. [1978], Stochastic Implications of the Life-cycle Hypotesis: Theory and Evidence, "Journal of Political Economy", vol. 86, iss. 6.
 117. Hall R.E. [1988], Intertemporal Substitution in Consumption, "Journal of Political Economy", vol. 96, iss. 2.
 118. Harris M.N., Loundes J" Webster E. [2002], Determinants of Household Saving in Australia, "Economic Record", 78(241).
 119. Hatsopoulos G.N., Krugman PR., Poterba J.M. [ 1989], Overconsumption: The Challenge to US Economic Policy, American Business Conference, Washington, Waltham.
 120. Hausman J. [ 1979], Individual Discount Rates and the Purchase and Utilization of Energy-using Durables, "Bell Journal of Economics", 10:1.
 121. Herrnstein R.J. [ 1990], Rational Choice Theory: Necessary but not Sufficient, "American Psychologist", 45.
 122. Hilgert M" Hogarth J., Beverly S. [20031, Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior, Federal Reserve Bulletin, 3, Washington.
 123. Hodoly A. [1971], Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa.
 124. Hogarth J., Anguelov CE. [2003], Can the Poor Save?, "Financial Counseling and Planning", vol. 14, iss. 1.
 125. Holcomb J.H., Nelson PS. [1992], Another Experimental Look at Individual Time Preference, "Rationality and Society", 4:2.
 126. Hong H., Kubik D.J., Stein J. [2004], Social Interaction and Stock-market Participation, "Journal of Finance", 59.
 127. Horioka C.Y., Watanabe W. [1997], Why do People Save? A Micro-analysis of Motives for Household Saving in Japan, "Economic Journal", 107(442).
 128. Horowitz J.K. 119911, Discounting Money Payoffs: An Experimental Analysis [vv:] Handbook of Behavioral Economics, eds S. Kaish, B. Gilad, vol. 2, JAI Press, Greenwich, CT.
 129. Hotho A., Maedche A. [2000], Efficient Discovery of Client Profiles from a Financial Database, Institute AIFB, Karlsruhe University, Karlsruhe.
 130. Hubbard R.G., Skinner J., Zeldes S.P [ 1994], Expanding the Life-cycle Model: Precautio nery Saving and Public Policy, "American Economic Review", vol. 84, iss. 2.
 131. Hurd M.D. [ I987], Savings of the Elderly and Desired Bequests, "The American Economic Review", vol. 77, iss. 3.
 132. Jain A.K., Dubes R.C. [ 1988], Algorithms for Clustering Data, Prentice Hall, Cambridge.
 133. Jajuga K. [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 134. Jajuga K., Jajuga T. [1994], Jak inwestować w papiery wartościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 135. Jajuga K., Jajuga T. [2006], Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 136. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. [1998], Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 137. Jajuga K. i in. [2004], Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, z. 3, Wydawnictwo Edytor, Warszawa.
 138. Jajuga K., Krysiak Z., red. [2004], Zarządzanie ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 139. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., red. [2006], Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1133, Wrocław.
 140. Japelli T. [1990], Who Is Credit Constrained in the US Economy?, "Quarterly Journal of Economics", 105(1).
 141. Jappelli T. [2005], The Life-cycle Hypothesis, Fiscal Policy, and Social Security, University of Salerno, CSEF, and CEPR, prepared Tor ihe workshop Franco Modigliani: economista tra teoria e impegno sociale, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.
 142. Jasiński L. [2005], Problem obecności monetaryzmu w polskiej polityce pieniężnej, ..Bank i Kredyt",4.
 143. Jasiński L. [2006], Normalna bankowość centralna, "Nowe Życie Gospodarcze", 26 marca.
 144. Johnson E.J. i in. [ 1992], Framing, Probability Distortion, and Insurance Decision, "Journal of Risk and Uncertainty", 7.
 145. Johnson P.J. [ 1999], Saving Practices of New Canadian from Vietnam and Laos, "Journal of Consumer Affairs", 33(1).
 146. Kaczmarczyk S. [2007], Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 147. Kahneman D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", 47.
 148. Kahneman D., Tversky A., red. [2000], Choice, Values, and Frames, Russel Sage Foundation, Cambridge University Press, Cambridge.
 149. Kapoor J.R., Dlabay L.R.. Hughes R.J. [2007], Personal Finanse, McGraw-Hill, Irwin, New York.
 150. Katona G. [ 1960], The Powerful Consumer, McGraw-Hill, New York. Katona G. 119751, Psychological Economics, Elsevier, New York.
 151. Kędzior Z. [1992], Gospodarstwo domowe - podmiot gospodarujący, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 152. Kędzior Z. [ 1997], Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw - prawidło- wości, determinanty Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 153. Kędzior Z., red. [2004], Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 154. Kędzior Z., Karcz K. [1998], Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Lata 2000-2010, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice.
 155. Keynes J.M. [1936], The General Theory of Employment, Interest, and Money, Macmil-lan, London.
 156. Keynes J.M. [1985], Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 157. Kieżel E. [2000], Rynkowe zachowania konsumentów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 158. Kieżel E. [2001], Decyzje konsumentów i ich determinanty. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice.
 159. Kiczel E. [2005], Racjonalność w posterowaniu konsumentów w świetle teorii i wyników badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 160. Kiezel E., red. [2003], Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 161. Kieżel E., red. [2004], Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.
 162. King M. [ 1985], The Economics of Saving: A Survey of Recent Contributions [w:] Frontiers of economics, eds K.J. Arrow, S. Honkapohja, Basil Blackwell Ltd., Oxford.
 163. Kirby K.N. [1997], Bidding on The Future: Evidence against Normative Discounting of Delayed Rewards, "Journal of Experimental Psychology", 126.
 164. Kirby K.N., Marakovic N.N. [ 1995], Modeling Myopic Decision: Evidence for Hyperbolic Delay-discounting with Subjects and Amounts, "Organizational Behavior and Human Decision Proces", 64.
 165. Klyuev V., Mills P. [2007], Is Housing Wealth an "ATM"? The Relationship between Household Wealth, Home Eqiuty Withdrawal and Saving Rates, IMF Staff Papers, vol. 54, iss. 3.
 166. Koopmans T. [ 1960], Stationary Ordinal Utility and Impatience, "Econometrica", 28.
 167. Korenik D. [2003], Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 168. Kotlikoff L.J. [1989], What Determines Saving? The MIT Press, Cambridge.
 169. Kotlikoff L.J., Summers L.H. [1981], The Role of Intergenerational Transfers in Aggregate Capital Accumulation, "Journal of Political Economy", vol. 89(4).
 170. Kramer J. [ 1993], Konsumpcja. Prawidłowości, struktura, przyszłość, PWE, Warszawa.
 171. Kramer J., red. [ 1999], Zachowania podmiotów rynkowych, PWE, Warszawa.
 172. Kuznets S. [1946], National Income: A Summary of Findings, NBER, Arno Press, New York.
 173. Laibison D. [1997], Golden Eggs and Hyperbolic Discounting, ,,Quarterly Journal of Economics", 112.
 174. Laibison D. [1998]. Life-cycle Consumption and Hyperbolic Discount Function. "European Economic Review".42.
 175. Lambkin M. i in., red. [2001], Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 176. Lea S.E.G., Webler P., Walker CM. [ 1995], Psychological Factors in Consumera Debt-Money Management, Economic Socialization, and Credit Use, "Journal of Economic Psycholog)". 16.
 177. Leibenstein H. 11988], Poza schematem homo oeconomicus, PWN, Warszawa.
 178. Leibowitz ML., Langetieg T.C. [1989], Shortfall Risks and the Asset Allocation Decision: A Simulation Analysis of Stock and Bond Risk Profiles, Salomon Brothers Research Department, New York.
 179. Liberda B. [2000], Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 180. Liberda B. [2005], Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domo- wych w Polsce, "Ekonomista", 4.
 181. Liberda B. [2007] Income Preferences and Household Savings, "Gospodarka Narodowa". 9.
 182. Liberda B., Górecki B., Pęczkowski M. [2004], Saving from Permanent and Transitory Income: The Case of Polish Households, "Ekonomia", 14.
 183. Liberda B., Pęczkowski M. [2005], Mobilność oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, "Ekonomia", 17.
 184. Liberda B.. Rogut A., Tokarski T. [2002]. Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Ekonomista". 3.
 185. Liberda B., Tokarski T. [2004]. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa", 3.
 186. Liberda B., Tokarski T., Kaczorowski P. [2002|. Wpływ stóp procentowych i stóp podatkowych na oszczędności i inwestycje, "Gospodarka Narodowa", 1-2.
 187. Lindqvist A. [1981a]. A Note on the Determinants of Household Saving Behavior. "Journal of Economic Psychology", 1.
 188. Lindqvist A. [1981b], 'The Saving Behavior of Households, doctoral dissertation. The Stockholm School of" Economics. Stockholm.
 189. Lindqvist A.. Julander C.R., Fjaestad B. [1978], Development of Behavioral Scientific Indicators on Saving, report of the project Saving and Saving Behaviour, EFI, Stockholm.
 190. Lipiński M. [2008], Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem. One-press, Gliwice.
 191. Lise J. [2007], On-the-job Search and Precautionary Savings: Theory and Empirics of Earnings and Wealth Inequality, University College London and IIS. London.
 192. Loewenstein G. [ 1987], Anticipation and the Value of Delayed Consumption, "Economic Journal"', 97.
 193. Loewenstein G. [ I988], Frames of Mind in Intertemporal Choice, "Management Science". 34.
 194. Loewenstein G. [ 1989], Anticipation and the Valuation oj Delayed Consumption. "Eco- nomic Journal". 97.
 195. Loewenstein G., Prelec D. [1992], Anomalies in Intertemporal Choice. Evidence and Interpretation, ..Quarterly Journal of Economics", 107:2.
 196. Loewenstein G., Prelec D. [1993], Preferences for Sequences of Outcomes, ..Psychological Review", 100.
 197. Lunt P., Livingstone S. [ 1991], Psychological, Social and Economic Determinants of Saving: Comparing Recurrent and Total Savings, "Journal of Economic Psychology", 12.
 198. Lusardi A. [2008], Household Saving Behavior: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs, NBER, Working Paper, 13824, Cambridge.
 199. Lutz M.A., Lux K. [1988], Humanistic Economics: The New Challenge, Intermediate Technology, London.
 200. Laski K. [2006], Czy wzrost prywatnej stopy oszczędności służy wzrostowi gospodarczemu, "Ekonomista", 5.
 201. Maciejasz-Swiątkiewicz M., Palmer M. [2006], Instrumenty finansowe w opinii gospodarstw domowych - znajomość, dostępność i dochodowość [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 202. Mclntyre K.H. [2007], Reconciling Consumer Confidence and Permanent Income Consumption, "Eastern Economic Journal", vol. 33, iss. 2.
 203. Mehra R., Prescott E.C. [1985], The Equity Premium: A Puzzle, a Solution?, "Journal of Monetary Economics", 21.
 204. Modigliani F. [1986], Life-cycle, Idividual Thrift and the Wealth of Nations, "American Economic Review", vol. 76, iss. 3.
 205. Modigliani F. [1988], The Role of Intergenerational Transfers and Life-cycle Saving in the Accumulation of Wealth, "Journal of Economic Perspectives", vol. 2, iss. 2.
 206. Modigliani P., Brumberg R.E. [1954], Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-section Data [w:] Post-Keynesian Economics, ed. K.K. Kurihary, Rutgers University Press, Chapel Hill.
 207. Modigliani F., Cao S.L. [2004], The Chinese Saving Puzzle and the Life-cycle Hypothesis, "Journal of Economic Literature", vol. 42, iss. 1.
 208. Mruk H. [1999], Zachowania nabywców [w:] Marketing, red. A. Michalak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 209. Myerson J., Greek L. [1995], Discounting of Delayed Rewards: Models of Individual Choice, "Journal of Experimental Analysis of Behavior", 64.
 210. Nagaj R. [2007], Hossa na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych a decyzje dotyczące oszczędności gospodarstw domowych [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 211. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych [2009], www.nbp.pl, marzec.
 212. Nofsinger J.R. [2001], Investment Madness, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 213. Norusis M. [2004], SPSS 13.0: Statistical Procedures Companion, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 214. Otto P.E., Davies G.B., Chater N. [2006], Note of Ways of Saving: Mental Mechanism as Tools for Self-control?, paper presented at IV Workshop LabSi on Behavioral Finance: Theory and Experimental Evidence, Siena.
 215. Pender J.L. [1996], Discount Rates and Credit Markets: Theory and Evidence from Rural India, "Journal of Development Economics". 50:2.
 216. Peter P.J., Olson C.J. [ 1999], Consumer Behavior and Marketing Strategy, Irwin McGraw--Hill, Boston.
 217. Plumer T. [1995], Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej, WIG Press, Warszawa.
 218. Pluta-Olearnik M. [ 1999], Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa.
 219. Pociecha J. i in. [1988], Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 220. Podolec B. [2000], Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa--Kraków.
 221. Poterba J.M. [2002], Taxation, Risk-taking, and Household Portfolio Behavior [w:] Handbook of Public Economics, eds A.J. Auerbach, M. Feldstein, Elsevier, Amsterdam.
 222. Poterba J.M., red. [1994], International Comparisons of Household Saving, University of Chicago Press, Chicago.
 223. Prelec D., Loewenstein G. [1991], Decision Making over Time and under Uncertainty: A Common Approach, "Management Science", 37.
 224. Qin X., Ren R. [2008], Comparable Household Saving Rates for China and the United States, "The Review of Income and Wealth", vol. 54, iss. 4.
 225. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2006 [2008], GUS, Warszawa.
 226. Raineri A., Rachlin H. [1993], The Effect of Temporal Constraints on the Value of Money and Other Commodities, "Journal of Behavioral Decision Making", 6.
 227. Read D., Loewenstein G. [1995], Diversification Bias: Explaining the Discrepancy in Variety Seeking between Combined and Separated Choices, "Journal of Experimental Psychology: Applied", 1.
 228. Reinhardt N. [2008], The Conundrum of Low Saving Rates in Latin America, development Policy Review", vol. 26, iss. 6.
 229. Rha J.Y., Montalto CP, Sherman D.H. [2006], The Effect of Self-control Mechanisms on Household Saving Behavior, "Financial Counseling and Planning", vol. 17, iss. 2.
 230. Ricardo R. [2006], Inattentive Consumers, "Journal of Monetary Economics", vol. 53(8).
 231. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej [2000-2008], GUS, Warszawa.
 232. Roman J.B., Kaplan BJ. [1995], Difference in Self-control among Spenders and Savers: Psychology, "A Journal of Human Behavior", 32.
 233. Romer D. [1996], Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, New York.
 234. Romer D. [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 235. Ruderman H., Levine M.D., McMahon J.E. [ I987], The Behavior of the Market for Energy Efficiency in Residential Appliances Including Heating and Cooling Equipment, "Energy Journal", 8:1.
 236. Rudnicki L. [1996], Zachowania nabywców na rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 237. Rudnicki L. [2000], Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa. Rudnicki L. [2004], Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 238. Sagan A. [2004a], Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 239. Sagan A. [2004b], Modele zachowań konsumenta, Artykuły Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM, Kraków.
 240. Samuelson PA. [1963], Risk and Uncertainty: A Fallacy of Large Numbers, "Scientia", 98.
 241. Schooley D., Worden D. [2008], A Behavioral Life-cycle Approach to Understanding the Wealth Effect, "Business Economics", vol. 43, iss. 2.
 242. Shafir E., Diamond P., Tversky A. [1997], Money Illusion, "The Quarterly Journal of Economies'", 112:2.
 243. Shafir E., Diamond P., Tversky A. [2000], Money Illusion [w:] Choices, Values, and Frames, eds D. Kahneman, A. Tversky, Cambridge University Press, Cambridge.
 244. Sierpińska M., Jachna T. [2007], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 245. Sierpińska M.. Wędzki D. [2007]. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 246. Simonson I. [1990], The Effect of Purchase Quantity and 'Liming on Variety-seeking Behavior, "Journal of Marketing Research", 17.
 247. Smyczek S. [2001a], Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 248. Smyczek S. [2001b], Lojalność konsumentów na rynku. Wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 249. Smyczek S. [2007], Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 250. Sowa I.[2001], Zachowania rynkowe młodych konsumentów. Reklama jako determinanta zachowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 251. SPSS Inc. [2004], TwoStep Cluster Analysis, technical report, http://support.spss.com/ tech/stat/Algorithms/12.0/twostep cluster.pdf; http://www.rrz.uni4iamburg.de/RRZ/ Software/SPSS/Algorith.l20/twostep_cluster.pdf, październik 2007.
 252. Stango V., Zinman J. [2007], Fuzzy Math and Red Ink: When the Opportunity Cost of Consumptionis Not What it Seems, Working Paper, Tuck School of Business, Department of Economics, Dartmouth College, Dartmouth.
 253. Sweringa R.J., Weick K.E. [1982], An Assessment of Laboratory Experimentation in Accounting, "Journal of Accounting Research", 20.
 254. System płatniczy/Karty płatnicze [2009], www.nbp.pl, marzec.
 255. Szopa B. [2005 ], Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 256. Szulce H., red. [ 1987], Leksykon sfery spożycia. Terminologia i metodyka badań, PWE, Warszawa.
 257. Szyszka A. [2007], Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 258. Światowy G. [ 1994], Zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Eangego we Wrocławiu, Wrocław.
 259. Światowy G. [2006], Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa.
 260. Tang T., Gilbert P. [1995], Attitudes towards Money as Related to Intristic and Extrinsic Job Satisfaction Revisited, "Personality and Individual Differences", 19.
 261. Thaler R.H. [ 1980], Toward a Positive Theory of Consumer Choice, "Journal of Economic Behavior and Organization", 1.
 262. Thaler R.H. [1981], Some Empirical Evidence of Dynamic Inconsistency, ..Economic Letters", 81.
 263. Thaler R.H. [1999], Mental Accounting Matters, "Journal of Behavioral Decision Making", 12.
 264. Thaler R.H. [2000], Mental Accounting Matters [w:] Choice, Values, and Frames, eds D. Kahneman, A. Tversky, Cambridge University Press, Cambridge.
 265. Thaler R.H., Shefrin H.M. [1988], The Behavioural Life-cycle Hypotesis, "Economic Inquiry", 26.
 266. Thaler R.H., Tversky A. [ 1996], Myopic Loss Aversion in Financial Investment: An Experimental Study, University of Chicago Press, Chicago.
 267. Tversky A., Kahneman D. [ 1992], Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, "Journal of Risk and Uncertainty", 5.
 268. Tversky A., Slovic P., Kahneman D. [1990], The Cause of Preference Reversal, "American Economic Reviev", 80.
 269. Tyszka T. [ 1997], Psychologia zachowań ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 270. Tyszka T., red. [2004], Psychologia ekonomiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 271. Wahlund R., Gunnarsson J. [1996], Mental Discounting and Financial Strategies, "Journal of Economic Psychology", 17.
 272. Wałęga A., Wałęga G. [2007], Korzystanie z kart kredytowych a wydatki gospodarstw domowych [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 273. Wałęga G. [2006], Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 274. Warneryd KE. [ 1996], Personality and Saving, Center for Economic Research, Tilburg University, VSB-CentER Savings, Project, Progress Report 39, Tilburg.
 275. Warneryd K.E. [1999], The Psychology of Saving. A Study on Economic Psychology, Edward El gar Publishing, Inc., Northampton.
 276. Warunki życia ludności w latach 2004-2005 [2007], GUS, Warszawa.
 277. Weber M., Camerer C. [1988], The Disposition Effect in Securites Trading: An Experimental Analysis, "Journal of Economic Behavior and Organization", 33.
 278. Webley P., Burlando R.P., Viner A. [2000], Individual Differences, Saving Motives and Saving Behaviour: A Cross-national Study [w:] Fairness and cooperation, ed. E. Hol/.l, IAREP/SABE 2000, 25th Colloquium, Baden, Vienna.
 279. Wernimont P., Fitzpatrick S. [1972], The Meaning of Money, "Journal of Applied Psychology", 56.
 280. Wildowicz A. [2006], Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991--2005 [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 281. Wilks S.S. [1946], Mathematical Statistics, Princeton University Press, Princeton.
 282. Xiao J.J., Noring F.E. [1994], Perceived Saving Motives and Hierarchical Financial Needs, "Financial Counseling and Planing", 5.
 283. Zadłużenie Skarbu Państwa [2009], www.mf.gov.pl, marzec.
 284. Zaleśkiewicz T. [2003], Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 285. Zaltman H., Pinson T., Angelmar A. [1987], Methatheory and Consumer Research, McGraw-Hill, New York.
 286. Zezza G. [2008], US Growth, the Housing Market, and the Distribution of Income, "Journal of Post Keynesian Economics", vol. 30, iss. 3.
 287. Zienkowski L. [1998], Dochody gospodarstw domowych w okresie transformacji 1989-1996. Próba syntezy, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, PAN, z. 254, Warszawa.
 288. Zurawik B., Zurawik W. [1999], Marketing usług finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu