BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumowski Witold (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie wybranych metod i praktyk zarządzania w sektorze MŚP
The Application of Chosen Methods of Management in the Sector of Small and Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 502-510, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Metody zarządzania, Techniki zarządzania, Analiza porównawcza, Wyniki badań
Small business, Methods of management, Management techniques, Comparative analysis, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor podjął trud odpowiedzi na pytanie, czy małe i średnie przedsiębiorstwa znacznie różnią się pod względem zaawansowania systemów zarządzania oraz zastosowania rozwiniętych technik i metod zarządzania. W tym celu autor przeprowadził analizę wdrażania wybranych praktyk zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób. Analizy zostały przygotowane przez autora na podstawie danych zbieranych na potrzeby tworzenia raportów płacowych przez firmę HRM partners S.A. - Towers Perrin Alliance Partner. (fragment tekstu)

The sector of small and medium enterprises constitutes both in Poland and the rest of Europe the most numerous group of firms treated as a drive for economy. At the same time small and medium enterprises are perceived as organizations that apply more or less advanced methods of management much more seldom. The author verifies in his article these opinions, presenting a comparative analysis of the application of selected methods of management in the sector of small and medium enterprises against a background of the large ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Beiz G., Wawrzynek Ł., Przedsiębiorczość menedżerów w korporacyjnych systemach zarządzania, [w:] A. Stabryła (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, AE, Kraków 2005.
  2. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  3. Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", July-August 1972.
  4. Jędrzejczak-Gas J., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, materiały konferencyjne, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002.
  5. Krokowska J., Kołodziejski S., Badania opinii pracowników w praktyce zarządzania, Imperia, Łódź 2007.
  6. Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń. Jak wprowadzić efektywny system, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  7. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  8. Skalik J., Bełz G., Istota systemu zarządzania w procesie kształtowania i rozwoju organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1184, AE, Wrocław 2007.
  9. Węcławska D., Stan sektora MSP w Polsce w roku 2006, Biuletyn Euroinfo nr 8, 2008.
  10. Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu