BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbkowicz Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Pietras Karolina (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Instytucjonalizacja dialogu z interesariuszami : studia przypadków przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce
Multinationals and their Stakeholders : Institutionalisation of the Dialogue - Case Studies from Poland
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 3, s. 91-108, tab., bibliogr. 34 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Korporacje, Ekonomia instytucjonalna, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Ład korporacyjny, Dialog społeczny, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Studium przypadku
Corporation, Institutional economics, International enterprise, Corporate governance, Social dialogue, Corporate Social Responsibility (CSR), Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania własne wybranych przypadków przedsiębiorstw międzynarodowych będących liderami w obszarze budowania relacji z interesariuszami w Polsce. Część empiryczną poprzedza wprowadzenie, mające na celu usytuowanie owego przyczynku w teoretycznych ramach badań stosunków przemysłowych. W tej dziedzinie uogólnienie doświadczeń realnych systemów kapitalizmu doprowadziło do wykształcenia dwóch perspektyw. Zarządzanie korporacją (corporate governance) postrzegane jest z perspektywy akcjonariuszy (shareholder view) oraz z perspektywy interesariuszy (stakeholder view). Prezentowane badania nawiązują do drugiego z tych modeli. W części empirycznej przedstawiono genezę włączania oczekiwań interesariuszy w działalność fi rmy, a także przedstawiono proces instytucjonalizacji dialogu z interesariuszami. Dokonano również przeglądu form partycypacji stosowanych przez wybrane korporacje. Na koniec sformułowano rekomendacje związane z warunkami wewnątrz organizacji, które wspierają dialog z interesariuszami. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected cases of multinational enterprises, which are the leaders in stakeholder relations in Poland. The empirical part is preceded by the introduction, which situates the case studies in the theoretical framework of industrial relations. In this area the generalization of evidence from the existing capitalist systems has produced two perspectives. Corporate governance is perceived from shareholder's view as well as from stakeholder's view. The presented results refer to the second of the mentioned models. The empirical part discusses the origins of the practice of incorporating stakeholders' expectations into companies' operations and presents types of stakeholders' participation, as well as the process of dialogue institutionalisation. Finally, recommendations concerning the inner-organizational conditions promoting effective dialogue are formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchian A., Some Economics of Property Rights, "Il Politico" 30 (4), reprinted in A. Alchian, "Economic Forces at Work" 1965/1977, Liberty Press, Indianapolis.
 2. Bendell J., Talking for Change? Reflections on Effective Stakeholder Dialogue, a paper prepared for the Innovation Network for Socially Responsible Business, New Academy of Business, Bristol, 20 October 2000, s. 1-20.
 3. Berle A.A., Means G.C., Modern Corporation and Private Property 1932.
 4. Boyer R., The Regulation School: A Critical Introduction, New York, Columbia University Press 1990.
 5. Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 6. Corporate Values Index, ECCO International Communication Network 2006, raport z badań.
 7. Dar EI E.M., Young L.F., Supportive Participation: Formal Approaches to Worker-Staff Partnership, "Personnel Review", Spring 1976, vol. 5, no. 2, s. 6-7.
 8. Davis K. Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibility? "California Management Review" 1960, 2, 70-76.
 9. Davis K., Understanding the Social Responsibility Puzzle, "Business Horizon" 1967, 10 (4), 45-51.
 10. Demsetz H., Toward a Theory of Property Rights, "American Economic Review" 1967, 57.
 11. Donaldson T., Dunfee T. W., Towards a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory, "Academy of Management Review" 1994, 19, 252-284.
 12. Donaldson T., Dunfee T.W., Ties That Bind: A Social Contract Approach to Business Ethics, Harvard Business School, Preston 1999.
 13. Dore R., Stock-Market Capitalism: Welfare Capitalism. Japan and Germany against the Anglo-Saxons, Oxford University Press, Oxford 2000.
 14. Faccio M., Lang H.M., The Separation of Ownership and Control. An Analysis of Ultimate Ownership in Western European Corporations, raport European Corporate Network, March 2000.
 15. Fama E., Jensen M., Agency problems and residual claims, "Journal of Law and Economics" 1983, 26, 327-349.
 16. Freeman E.R., Stakeholder management: a strategic approach, Pitman, Boston 1984.
 17. Furubotn E., Pejovich S., The Economics of Property Rights, Cambridge Mass, Ballinger 1974.
 18. Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, przekład W. Osiatyński, PWN, Warszawa 1979, (tytuł oryginału opublikowanego w 1973: Economics and Public Purpose).
 19. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym. Infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce biznesu, wstępny raport z badań 2004.
 20. Herzberg F., Work and the nature of man, Crowell, New York 1966.
 21. Jacoby S.M., Nason E.M., Sanguchi, K., Corporate Organization in Japan and the United States: Is There Evidence of Convergence? "Social Science Japan Journal" 2005, vol. 8, no 1, online Feb. 3.
 22. Lazonick W., O'Sullivan M., Finance and Industrial Development. Part 1: the United States and the United Kingdom, and Finance and Industrial Development. Part II: Japan and Germany, "Financial History Review" 1997, 4, nos. 1 and 2.
 23. Lazonick W, Japanese Corporate Governance and Strategy, Public Policy Brief, the Jerome Levy Economics Institute of Bard College 1998, no. 48.
 24. Lazonick W., O'Sullivan M., Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance, "Economy and Society" 2000, 29 (1), 13-35.
 25. Mayo E., The social problems of an industrial civilization, Harvard University Press, Cambridge 1945.
 26. O'Higgins H., Global strategies: contradictions and consequences, "Corporate Governance" 2003, 3(3), 52-66.
 27. O'Sullivan M., Contests for Corporate Control, Oxford University Press, Oxford 2000.
 28. Palpacuer F., Bringing the Social Context Back In: Governance and Wealth Distribution in Global Commodity Chains, "Forthcoming in Economy and Society" 2008, 37 (3).
 29. Posen A., Unchanging Innovation and Changing National Economic Performance in Japan, w: Technological Innovation and Economic Performance, red. R. Nelson, B. Steil, D. Victor, Princeton University Press, Princeton NJ 2002.
 30. Sum N-L, Ngai P., Globalization and Paradoxes of Ethical Transnational Production: Code of Conduct in a Chinese Workplace, "Competition and Change" 2005, 9 (2), 181-200.
 31. Taylor F.W., The principles of scientific management, Harper and Brothers Publishers, New York 1991 (pierwsze wydanie w 1911 r.)
 32. Tulder R., Zwart A., International Business Society - Management. Linking corporate responsibility and globalization. Routledge, Oxon, England 2006.
 33. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
 34. Yin K.R., Case study research. Design and methods. Third Edition. Volume 5. Applied Social Science Research Method Series. Eds: L. Bickman, D.J. Rog. Sage Publication 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu