BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wajda-Lichy Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 7, 194 s., rys., tab., aneks, bibliogr. s. 182-190
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka pieniężna, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Euro, Przegląd literatury, Eurosceptycyzm
Economic and Monetary Union (EMU), Monetary policy, Economic and political integration of Europe, Euro, Literature review, Euroscepticism
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Celem niniejszej rozprawy jest wszechstronna analiza przyczyn, które skłoniły jedną z największych gospodarek świata - Wielką Brytanię , do podjęcia decyzji o przystąpieniu do UGW, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty makroekonomiczne. Badania będą się koncentrowały na problemie wyboru optymalnego systemu walutowego, który w głównej mierze dotyczy dylematu: czy prowadzić autonomiczną, czy wspólną z innymi państwami politykę kursową. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alosma A., Summers L.H. [1993], Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, "Journal of Money, Credit and Banking", nr 2.
 2. Appleyard D.R., Field A.J. [1995], International Economics. Payments, Exchange Rates and Macro Policy, IRWIN, Chicago.
 3. Ardy V. [1990], Choice of Exchange Rates Regimes for a Smaller Economy: a Survey of Some Key Issues [w:] V. Ardy, P. De Grauwe, Choosing an Exchange Regime, IMF, Washington.
 4. Artis M., Mizen P., Kontolemis Z. [ 1998], Inflation Targeting: What Can The ECB Learn from the Recent Experience of the Bank of England?, "The Economic Journal", nr 108.
 5. Artis M.J., Zhang W. [1999a], Euther Evidence on the International Business Cycle and the ERM: Is There a European Business Cycle?, "Oxford Economic Papers", nr 51.
 6. Artis M.J., Zhang W. [1999b], The Nature of Shocks in Europe and in Germany, "Econo-mica", nr 64.
 7. Bacchetta P., Wincoop E. [2000], Does Exchange-Rate Stability Uncrease Trade and Wealth?, "American Economic Review", nr 12.
 8. Ball L. [1999|, Policy Rules for Open Economies [w:] Monetary Policy Rules, red. .1. Taylor, University Chicago Press.
 9. Ballabriga F, Sebestián M., Valles J. [ 1999], European Asymmetries, "Journal of International Economics", nr 48.
 10. Bank Anglii [2005], dane statystyczne dotyczące poziomu kursu funta dostępne na stronie: www.bankofcngland.co.uk/mfsd, dostęp: 2005.
 11. Bank Anglii [2000], Monetary Policy Commitee Report on The Transmission Mechanism of Monetary Policy, http//:wvvw.bankofengland.co.uk, dostęp: 2003.
 12. Bank Anglii [2002], Monetary and Financial Statistics 2002.
 13. Baliño T, Bennet A., Borcnsztein E. [ 1999], Monetary Policy in Dollarized Economies, IMF Occassional Paper, nr 171.
 14. Barell R., Pain N. [1998a], Choosing the Rate Again, "New Economy", nr 3.
 15. Barell R., Pain N. [1998b], Real Exchange Rates, Agglomerations, and Irrevesibilities: Macroeconomic Policy and EDI in EMU, "Oxford Review of Economic Policy", vol. 14, nr 3.
 16. Bayoumi T" Eichengreen B. [1993], Shocking Aspects of European Monetary Unification [w:] Adjustment and Growth in the European Monetary Union, red. F. Tores, F. Giavazzi, Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Bayoumi T., Eichengreen B. [1998], Exchange Rale Volatility and Intervention: Implication of the Theory of Optimum Currency Areas, "Journal of International Economics", nr 45.
 18. Bayoumi T, Eichengreen B. [1999], Shocking Aspects of European Monetary Unification, CEPR Discution Paper, nr 643.
 19. Bayoumi T., Prasad E. [1996], Currency Unions. Economic Fluctuations and Adustments: Some New Empirical Evidence, IMF Working Paper, nr 81.
 20. Baxter M, Kouparitsas M.A. [2000], What Causes Fluctuations in the Trerms of Trade?, NBER Working Paper, nr 7462.
 21. Baxter M., Stockman A.C. [1989], Business Cycles and the Exchange-Rale Regime, "Journal of Monetary Economics", nr 23.
 22. Bean Ch. [ 1998a], The New UK Monetary Arrangements: A View from the Literature, "The Economic Journal", nr 108.
 23. Bean Ch. [1998b], Monetary Policy under EMU, "Oxford Review of Economic Policy", vol. 14, nr 3.
 24. Bcnigno G., Benigno P. [2000], Monetary Policy Rules and the Exchange Rate, Working Paper Princeton University, May, Princeton.
 25. Berg A., Borensztein E. [2000], The Choice of Exchange Rate Regime and Monetary Target in Highly Dollarized Economies, IMF Working Paper, nr 29.
 26. Bernanke B.S., Gertler M. [ 1995], Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, "Journal of Economic Perspectives", vol. 9, nr 4.
 27. Bernanke B.S., Mishkin F.S. [1997], Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?, "Journal of Economic Perspectives", nr 2.
 28. Betts C, Devereux M.B. [1996], The Exchange Rates in a Model of Pricing to Market, "European Economic Review", nr 40.
 29. BIS [1995], Financial Structure and the Monetary Policy Transmission Mechanism, Monetary and Economic Department, Press and Communications, Bazylea.
 30. Britain & Europe [2001], red. M. Rosenbaum, Oxford University Press, Oxford.
 31. British National Statistics [2003], www.statistics.gov.uk, dostęp: 2003.
 32. Bruno M. [1993], Crises, Stabilization and Economic Reform: Therapy by Consensus, Claredon Press Oxford, Oxford.
 33. Buiter W.H. [1999a], Alice in Euroland, "Journal of Common Market Studies", nr 2.
 34. Buiter W.H. [1999b], Optimal Currency Areas: Why Does the Exchange Rate Regime Matter?, "Scottish Economic Society Annual Lecture", Edinburgh, http://www.econ. cam.ac.uk/faculty/buiter/index.htm, dostęp: 2003.
 35. Buiter W.H., Corsetti G., Pesenti P. [1998], Interpreting the ERM Crisis: Country-specific and Systemic Issues, Princeton Studies in International Finance, nr 84, Princeton University, March.
 36. Buiter W.H., Miller M. [1981], The Thatcher Experiment: The First Two Years, "Brook- ings Papers on Economic Activity", nr 2.
 37. Buiter W., Sibert A.C. [1997], Transition Issues for the European Monetary Union, NBER Working Paper, nr 6292.
 38. Burkitt B. [1997], Never Go in, "New Economy", nr 6.
 39. Calvo G.A., Reinhart CM. [2000], Fear of Folating, NBER Working Paper, nr 7993.
 40. Caves E.C., Frankcl A., Jones R.W. [1998], Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 41. Clarida R" Gali J., Gertler M. [1998], Monetary Policy Rules in Practice. Some International Evidence, "European Economic Review", nr 42.
 42. Clarke S.V.O. [1977], Exchange Rate Stabilization in the Mid-1950s: Negotiating the Tri-patrite Agreement, Princeton Studies in International Finance, nr 41.
 43. Competitive Devaluation: Toward Welfare-Based Approach [2000], G. Corsetti, P. Pesenti, N. Roubini, C. Tille, "Journal of International Economics", nr 51.
 44. Cukierman A., Edwards S., Tabellini G. [1992], Seigniorage and Political Instability, "American Economic Review", nr 3.
 45. Currie D. [2000], EMU: Threats and Opportunities for Companies and National Economics ['w:] The Impact of the Euro, red. M. Baimbridge, B. Burkitt, Ph. Whyman, MacMillan Press, London.
 46. Daveri P., Tabellini G. [2000], Unemployment and Taxes, "Economic Policy", April.
 47. Dąbrowski M. [2000], Czy w warunkach globalizacji jest miejsce na narodową politykę pieniężną, "Bank i Kredyt", lipiec-sierpień.
 48. Defining a Macroekonomic Framework of the Euro Area [2001], A. Alesina, O. Blan-chard, J. Gali, F. Giavazzi, H. Uhlig, CEPR, Monitoring ECB, March.
 49. De Grauwe P. [1994], Towards EMU without the EMS, "Economic Policy", April.
 50. De Grauwe I'. [1996], International Money, Postwar Trends and Theories, Oxford University Press, Oxford.
 51. Devereux M.B. [1997], Real Exchange Rates and Macroeconomics, ..Canadian Journal of Economics", nr 30.
 52. Devereux M.B., Engel Ch. [1998], Fixed vs. Floating Exchange Rates: How Price Setting Affects the Optimal Choice of Exchange-Rate Regime, NBER Working Paper, nr 6867.
 53. Devereux M.B., Engel Ch. [1999], The Optimal Choice of Exchange Rate Regime: Price Setting Rules and Internationalized Production, NBER Working Paper, nr 6992.
 54. Devereux M.B., Engel Ch. [2000], Monetary Policy in the Open Economy Revisited: Price Setting and Exchange Rate Flexibility, NBER Working Paper, nr 7665.
 55. Devereux M.B., Engel Ch., Tillc C. [1999], Exchange Rate Pass-Trough and the Welfare Effects of the Euro, NBER Working Paper, nr 7382.
 56. Dhar S., Holtham G. [2001], Getting from Here to There. How to Get the Right Exchange Rate for Sterling, "New Economy", vol. 8, nr 1.
 57. Dornbusch R., Faverro C, Giavazzi F. [1998 ], Immediate Challenges for the European Central Bank, "Economic Policy", April.
 58. Dornbusch R., Reynoso A. [1993], Financial Factors in Economic Development [w:] Policy Making in The Open Economy, red. R. Dornbusch, Oxford University Press, Oxford.
 59. Edwards S. [I996], Determinants of the Choice between Fixed and Flexible Exchange Rate Regimes, NBER Working Paper, nr 5756.
 60. Eichenbaum M., Evans C. [1995], Some Empirical Evidence on the Effects of Monetary Policy Shocks on Exchange Rates, "Quartely Journal of Economics", nr 110.
 61. Eichengrcen B. [1992], Should the Maastricht Treaty Be Saved?, Princeton .Studies in International Finance, nr 74, Princeton University, December.
 62. Eichengreen B. [1993], Labour Markets and European Monetary Unification [w:] Policy Issues in the Operation of Currency Unions, red. PR. Masson i M.P Taylor, Cambridge University Press, Cambridge.
 63. Eichengreen B., Masson P. [1998], Transition Strategies and Nominal Anchors on the Road to Greater Exchange-Rate Flexibility, "Princeton Essays in International Economics", nr2I3, International Economic Section, Princeton University, Princeton.
 64. Eichengreen B., Mussa M. [ 1999], Should Capital Control Be Banished?, IMF Working Paper, nr 99/78.
 65. Eichengreen B., Rose A.K., Wypłosz Ch. [1995], Speculative Attacks on Pegged Exchange Rates: An Empirical Exploration with Special Reference to The European Monetary System, NBER Working Paper, nr 4898.
 66. Eichengreen B., Wyplosz Ch. [1993], The Unstable ESM, "Brookings Papers on Economic Activity", nr 1.
 67. Elite Party Based Euroscepticism in the UK: A Case of Fractured Consensus and Asymmetrical Attitudes [2002], D. Baker, A. Gamble, D. Seavvright, N. Randall, European Consortium for Political Research, Turin.
 68. Emerson M. [I992], One Market, One Money, Oxford Economic Press, Oxford.
 69. Estrella P., Mishkin F.S. [1996], Is There a Role Monetary Aggregates in the Conduct of Monetary Policy?, NBER Working Paper, nr 5845.
 70. European Parliament [2000], Exchange Rates and Monetary Policy, Working Paper, Econ-120 EN.
 71. European Parliament [2001], Working Paper, Econ 110 EN/rev.l.
 72. Eurostat [2001], Economic Survey of Europe 2001.
 73. Eurostat [2003a], External and Intra-European Union Trade - Statistical Yearbook.
 74. Eurostat [2003b], Yearbook - The Statistical Guide to Europe.
 75. Eurostat [2004], Yearbook - The Statistical Guide to Europe.
 76. Eurostat [2005a], http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 77. Eurostat [2005b], Eurostat News. General and Regional Statistics.
 78. Farage N. [2001], From the Wistful to the Inevitable [w:] Britain & Europe, red. M Rosen- baum, Oxford University Press, Oxford.
 79. Feldstein M. [1990], Does One Market Require One Money [w:] Policy Implications of Trade and Currency Zones, Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas City.
 80. Feldstein M. [1992], The Case against the EMU, "The Economist", 13 June.
 81. Feldstein M. [1997], The Euro Risk, "Time", 25 January.
 82. Feldstein M. [ 1999a], Avoiding Currency Crisis, Federal Reserve Conference, Cambridge, August.
 83. Feldstein M. [1999b], The Political Economy of The European Economic and Monetary Union: Political Sources of an Economic Liability, NBER Working Paper, nr 6150.
 84. Finn M.G. [ 1999], An Equilibrium Theory of Nominal and Real Exchange Rate Comove-ment, "Journal of Monetary Economics", nr 44.
 85. Flash Eurobarometer [2002], Attitudes stir I'euro - Euro Out, EOS Gallup Europe, nr 121/3.
 86. Flood P., Marion N.P [1991], Exchange Regime Choice, IMF Working Paper, nr 91/90.
 87. Forder.1. [2001], Both Sides of the Coin, Profile Books Ltd., London.
 88. Frankel J. [ 1999], No Single Currency Regimes Is Right for All Countries or at All Times, NBER Working Paper, nr 7338.
 89. Frankel J., Rose A. [1996], Economic Structure and the Decision to Adopt a Common Currency, Center for International and Development Economics Research Working Papers C 96-073, University of California.
 90. Frankel J., Rose A. [1998], The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criterion, "The Economic Journal", nr 449, July.
 91. Friedman M. [I953], The Case of Flexible Exchange Rate [w:] International Economics and International Economic Policy: A Reader [1990], red. Ph. King, McGraw-Hill, Inc., San Francisco State University, San Francisco.
 92. Gallagher L.A. |2000], Macroeconomic Shocks under Alternative Exchange Rate Regimes: the Irish Experience, "Applied Economics", nr 32.
 93. Friedman M. [ 1997], A Case for Free Trade, Hoover Digest.
 94. Giavazzi F., Giovanini A. [1988], The Role of Exchange Rate Regime in Disinflation: Empirical Evidence from the EMS [w:] The Economics of the Renewed Integration Movement, red. F. Giavazzi, M. Miller, Micosi S., Cambridge University Press, New York.
 95. Goldberg P.K., Knetter MM. [ 1997], Goods, Prices and Exchange Rates: What Have We Learned?, "Journal of Economic Literature", vol. XXXV, September.
 96. Gripaios P. [2000], Differences in GDP per Head in GB Counties: Some Suggested Explanations, "Applied Economics", nr 32.
 97. Gros D. [1998], Exchange Shocks and Labor Mobility: How Important Are They for EMU? [w:] J. Frieden, D. Gros, E. Jones, The New Political Economy of EMU, Row-man & Littlefield, Lanham, Boulder, New York, Oxford.
 98. Gros D., Thygesen N. [ 1999], European Monetary Integration, Longman, New York.
 99. Gunning J.P. [2000], Understanding Democracy: An Indroduction to Public Choice, http//www.fortunecity.com/meltingpot.barcley/212/votehtm/cont.htm, dostęp: 2003.
 100. Hau H. [2000], Exchange Rate Determination: The Role of Tactor Price Rigidities and Nontradeables, "Journal of International Economics", nr 50.
 101. Hausman R., Panizza U" Stein E. [2001], Why Do Countries Float the Way They Float?, "Journal of Development Economics", vol. 66.
 102. Holland A., Scott A. [1998], The Determinants of UK Business Cycles, "The Economic Journal", nr 108.
 103. Houben A.C.F.J. [2000], The Evolution of Monetary Policy Strategies in Europe, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 104. IMF [1997], World Economic Outlook.
 105. IMF [1999a], Exchange Arrangements and Currency Convertibility Developments and Issues, Washington.
 106. IMF [1999b], Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, Washington.
 107. IMF [2001], Country Report, nr 01/42.
 108. Inflation Targeting [1999], B.S. Bernanke, T. Laubach, FS. Mishkin, A.S. Posen, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 109. Issing O. [2000], No Fixed Policy Rules for Monetary Policy of the ECB - An Interview with O.Issing, "Das Gespräch", February, nr 14.
 110. Jesień L. [1999], Europa w lustrze eurosceptycyzmu, Wyższa Szkoła Biznesu, National Louis University.
 111. Kenen PB. [1969], The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View [w:] Monetary Problems of the International Economy, red. R. Mundell, A.K. Swoboda, University of Chicago Press, Chicago.
 112. Kenen PB. [1995], Economic and Monetary Union in Europe: Moving Beyond Maastricht, Cambridge University Press.
 113. Knetter M. [1993], International Comparisons of Price-to-Maket Behavior, "American Economic Review", nr 83.
 114. Krugman P. [ 1987], Pricing to Market When the Exchange Rate Changes [w:] Real--Financial Linkages Among Open Economies, red. S. Arndt, J. Richardson, The MIT Press, Cambridge.
 115. Krugman P. [1989], Target Zones with Limited Reserves, NBER Working Paper, nr 2481.
 116. Krugman P. [1990], Policy Problems of a Monetary Union [w:] The European Monetary System in the 1990s, red. P. de Grauvve, L. Papademos, Harlow, Longman, London.
 117. Krugman P. [1991], Target Zones and Exchange Rale Dynamics, ..Quarterly Journal of Economics", nr 3, August.
 118. Krugman P. [1993], Lessons of Massachusetts for EMU [w:] The Transition to Economic and Monetary Union in Europe, red. F. Giavazzi, F. Torres, Cambridge University Press. New York.
 119. Krugman P. [ 1995], Curriencies and Crises, The MIT Press. Cambridge MA.
 120. Krugman P. [2001], Wracają problemy kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 121. Krugman P, Obstfeld M. [2001], Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa.
 122. Layard R. [2000], Joining Europe's Currency [w:] The Impact of the Euro, red. M. Baimb-ridge, B. Burkilt, Ph. Whyman, MacMillan Press. London.
 123. Layard k. [2001], The Engine of Prosperity [w:] Britain & Europe, red. M. Rosenbaum, Oxford University Press, Oxford.
 124. Lea R. [2001], Red Tape Kills Enterprise [w:] Britain & Europe, red. M. Rosenbaum, Oxford University Press, Oxford.
 125. Lobo k., López M.C., Caralt J.S. [1999], Specialisation in Europe and Asymetrie Shocks: Potential Risks of EMU, Working Papers, nr 50, University of Barcelona, http:www. ub.es/div2/pdf/papers/50, dostęp: 2003.
 126. Lutkowski K. [1996], Międzynarodowy system walutowy, Poltex, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 127. Lutkowski K. [2002], Szybciej czy bezpieczniej. "Rzeczpospolita", 19 października.
 128. MacDonald k., Ricci L. [2001]. PPP and the Balassa Samuelson Effect: The Role of the Distribution Sector, IMF Working Paper, nr 01/38.
 129. Maclennan D., Muellbauer J.N.J, Stephens M. [I998], Asymetries in Housing and Financial Market Institutions and EMS, mimeo. Nuffield College. Oxford.
 130. MeCallum B.T., Nelson E. [1999]. Nominal Income Targeting in an Open Economy Optimizing Model, "Journal of Monetary Economics", nr 43.
 131. McCarthy .1. [1999], Pass-Through of Exchange Rales and Import Prices to Domestic Inflaation in Some Industrialised Economies, Bank for International Settlements, Working Paper, nr 79.
 132. McKinnon R. [1963], Optimum Currency Areas. "American Economic Review", nr 53.
 133. MeKinnon k. [2000], Mundell, the Euro and the World Dollar Standard, "Journal of Policy Modeling", nr 22.
 134. Meon P.G.. Rizzo J.M. [1999], The Monetary Dynamics of International Adjustment under Fixed and Flexible Exchange Rates, "Quartely Journal of Leonomies", vol. 74.
 135. Meese k., Rogoff K. [1983], Empirical Exchange Rate Models of the Seventies. Do They Fit out of Sample?, "Journal of International Economics", nr 14.
 136. Minford P. [199l]. The Supply Side Revolution in Britain. Aldershot.
 137. Mishkin F.S. [1995], Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. ..Journal of Economic Perspectives", vol. 9, nr 4.
 138. Monacclli T. [2000], Into the Mussa Puzzle: Monetary Policy Regimes and the Real Exchange Rate in a Small Open Economy. Boston College. Working Papers in Economics, nr437, Boston.
 139. Monetary Policy Rules [1999], red. J.B. Taylor, Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
 140. Monks J. [2001], Standing up to the Multinationals [w:] Britain & Europe, red. M. Rosenbaum. Oxford University Press. Oxford.
 141. MORI [1998], EMU - Shift in Sentiment, http//vwv.mori.com/polls/1998/, dostęp: 2003.
 142. MORI [1999], Atitudes Towards EMU. Research Study for CBI, http//www.mori.com.cbi, dostęp: 2003.
 143. MORI [2001], Attitudes to Europe in Great Britain, http/www.mori.com/polls/, dostęp: 2003.
 144. MORI [2002], Euro-Referendum? Not in the Life of This Parliament, http/www.mori. com/, dostęp: 2002.
 145. MORI [2004], Public Attitudes Towards Europe and The Euro, http/www.mori.com/ polls/, dostęp: 2004.
 146. MORI [2005], Financial Services and Schroder Salomon Smith Barney, Sterling Weekly - EMU. Economic and Market Analysis, http://www.mori.com/polls/2005. dostęp: 2005.
 147. Mundell R.A. [1961], A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review", nr 51.
 148. Mundell R.A. [ 1968], International Economics, New York, Macmillan, chapters 17-18.
 149. Mussa M. [1979], Macroeconomic Interdependence and the Exchange Rate Regime [w:] International Economic Policy: Theory and Evidence, red. R. Dornbusch, J. Frankel, John Hopkins University Press, Baltimore.
 150. National Statistics [2002], UK Output, Income and Expenditure, August, Office for National Statistics (ONS), London.
 151. Nickell S. [2002], House Prices, Household Debt and Monetary Policy, Bank of England Monetary Policy Committee, December.
 152. Obstfeld M., Peri G. [1998], Asymmetric Shocks. Regional Non-adjustment and Fiscal Policy, "Economic Policy", April.
 153. Obstfeld M., Rogoff K. [1995], Mirage of Fixed Exchange Rates, "Journal of Economic Perspectives", nr 4.
 154. Obstfeld M., Rogoff K. [2000a], The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause?, NBER Working Paper, nr 7777.
 155. Obstfeld M., Rogoff K. [2000b], New Directions for Stochastic Open Economy Models, "Journal of International Economics", nr 50.
 156. OECD [2000, 2001, 2002, 2004], World Economic Outlook, www.oecd.org.
 157. OECD [2003], Main Economic Indicators, January, http//:wvvw.oecd.org, dostęp: 2003.
 158. Padoa-Schioppa T. [1994], The Road to Monetary Union in Europe, Oxford, Clarendon.
 159. Mishkin ES. [1995], Symposium on the Monetary Transmissin Mechanism, "Journal of Economic Perspectives", nr 4.
 160. Pietrzak E. [1984], Funt sterling we współczesnym międzynarodowym systemic walutowym, Zeszyty Naukowe, Rozprawy i Monografie, nr 55, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 161. Pilkington C. [2001 ], Britain in the European Union Today, Manchaster University Press, Manchaster, New York.
 162. Poirson H. [2001], How Do Countries Choose Their Exchange Rate Regime?, IMF Working Paper, nr 01/46.
 163. Reeds S. [2001], Dylemat premiera Blaira, "Business Week", sierpień.
 164. Rogers J.H. [1999], Monetary Shocks and Real Exchange Rates, "Journal of International Economics", nr 49.
 165. Rogoff K. [1985], Can International Macroeconomic Policy Coordination Be Coulerpro-ductive, "Journal of International Economics", nr 18.
 166. Rogoff K. [1996], Purchasing Power Parity Puzzle, "Journal of Economic Literature", nr 34.
 167. Romer D. [2000]. Keynesian Macroeconomics without the LM Curve, "Journal of Economic Perspectives", vol. 14, nr 2.
 168. Rose A. [2000]. One Money, One Market: the Effect of Common Currencies on Trade, "Economic Policy", April.
 169. Sinn H.W, Feist H. [1997], Eurowinners and Eurolosers: The Distribution of Seigniorage Wealth in EMU, NBER Working Paper, nr 6072.
 170. Sławiński A. [2001], Kryzysy walutowe a kierunki reformy międzynarodowego systemu finansowego, referat wygłoszony 26 kwietnia 2001 r. na konferencji "Czy Polsce grozi kryzys walutowy", AE w Krakowie.
 171. Smith J.C. [2000], Nominal Wage Rigidity in the United Kingdom. "The Economic Journal", nr 110.
 172. Soderlind P. [2000]. Market Expectations in the UK before and after the ERM Crisis. "Economica*", nr 67.
 173. Standard Eurobarometer [2001], Komisja Europejska, nr 56.
 174. Standard Eurobarometer [2005], Komisja Europejska, nr 63.
 175. Svensson L.E.O. [1992], An Interpretation of Recent Research on Exchange Target Zones. "Journal of Economy Perspectives", nr 4.
 176. Svensson L.E.O. [ 1994]. Fixed Exchange Rates as a Means to Price Stability: What Have We Learned?, ..European Economic Review", nr 38.
 177. Svensson L.E.O. [1997]. Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets. "European Economic Review"', nr 6.
 178. Svensson L.E.O. [1998]. Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule, NBER Working Paper, nr6790.
 179. Svensson L.E.O. [2000a], Open Economy Inflation Targeting, "Journal of International Economy", nr 50.
 180. Svensson L.E.O. [2000b], The First Year of the Eurosxstem: Inflation Targeting or Not?. NBER Working Paper. Nr 7598 March.
 181. Taggart P., Szczerbiak A. [2001], Crossing Europe: Patterns of Contemporary I'arty- -Based Euroscepticismin FU Member States and the Candidate States of Central and Eastern Europe, American Political Science Association, http/www.apsanel.org, dostęp: 2002.
 182. Tatarkiewicz W. [1958], Historia filozofii, t. I, PWN, Warszawa.
 183. Taylor J.B. [1993], Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester (inference Series on Public Policy, nr 39.
 184. Taylor J.B. [1995], The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework. "Journal of Economic Prespectives". nr 4.
 185. Taylor J.B. [ 1999], The Robustness and Efficiency of Monetary Policy Rules as Guidelines for Interest Rate Setting by the European Central Bank, "Journal of Monetary Economics", nr 43.
 186. Taylor J.B. [2000], The Role of The Exchange Rale in Monetary Policy Rules, mimeo Stanford University.
 187. Temperton P. [2001], The UK & The Euro, John Wiley & Sons, New York.
 188. The Economics of the European Union [1997], red. M. Artis, N. Lee. Oxford University Press.
 189. "The Economist" [2000a], Blair's Plan for Europe. 18 February.
 190. "The Economist" [2000b], Britain: Sunshine, with a Chance of Shower, 8 July.
 191. "The Economist" [2001a], Towards the Unknown Region, 10 May.
 192. "The Economist" [2001c], Tony's Big Ambitions, 7 June.
 193. "The Economist" [2003], Consumer Debt Too High, 23 January.
 194. "The Guardian" [2000], Trade Unions and the Single Currency, 6 May.
 195. Tille C. [2000], Beggar-thy-neighbor or "Beggar-thyself"? The Income Effect of Exchange Rate Fluctuations, Federal Reserve Bank of' New York, September.
 196. Wajda-Lichy M. [2003], Przyczyny eurosceptycyzmu Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków.
 197. Walsh CE. [1995], Optimal Contracts for Central Bankers, "American Economic Review", vol. 80.
 198. Weerapana A. [2000], The Performance of Simple Monetary Policy Rules in a Large Open Economy, Wellesley College Working Paper, May.
 199. Wielki protest farmerów [2002], wywiad z Benem Gillem, "Rzeczpospolita", nr 222.
 200. Williamson J. [1987]. Exchange Rate Management: The Role of Target Zones, "American Economic Review", nr 2.
 201. Wojtyna A. [1992], Thatcheryzm - brytyjska wersja neoliberalnej strategii gospodarczej [w:] Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych, red. M. Belka, Ossolineum -INEPAN, Warszawa.
 202. Wojtyna A. [1998], Szkice o niezależności banku centralnego, PWN, Warszawa-Kraków. World Economic and Financial Surveys [1997], IMF, Washington, October.
 203. World Economic Outlook [1997], IMF, October. Washington.
 204. Wren-Lewis S. [2001], The Economics of EMU. A Simple Guide to the Pros and Cons., "New Economy", vol. 8, nr 1.
 205. Wypłosz Ch. [1983], The Exchange and Interest Rate Term Structure under Risk Aversion and Rational Expectations, "Journal of International Economics", nr 14.
 206. Wynne M.A., Koo J. [2000], Business Cycles under Monetary Union: A Comparison of the EU and US, "Economica", nr 67.
 207. Zeile W.J. [1999], Foreign Direct Investment in the United States, "Survey of Current Business", nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu