BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśna-Wierszołowicz Elwira (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena ograniczeń decyzji inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych
The Evaluation of Investment Decisions Limits of Open Pension Funds
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 159-165, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Polityka inwestycyjna, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension funds, Open pension funds' investments, Investment policy, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera ocenę ograniczeń inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych, propozycje zmian w tym zakresie i wnioski z ankiety rozesłanej do zarządzających aktywami funduszy emerytalnych. Przedstawiono także zalecenia zmian w zakresie polityki inwestycyjnej OFE ze strony grupy roboczej przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego.

The article contains the evaluation of investment limits of open pension funds, proposals of changes in this range and conclusions from the questionnaire. The article also presents the recommendations of changes in range of the investment policy given by the Development Board Working Group of Financial Market in January this year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dygas M., Izba krytykuje, „Gazeta Bankowa" 2009, nr 8 (1060).
 2. Golba B., Resort finansów zajmie się limitami OFE, „Dziennik Finansowy" z 28-29 lipca 2007.
 3. Jaworski M., Do 30 proc. aktywów OFE za granicą, „Gazeta Prawna" 2009, nr 20.
 4. Miziołek T., Zmiany w polityce inwestycyjnej OFE, „Nasz Rynek Kapitałowy" 2008, nr 3.
 5. Ostrowska K., Nowe kategorie lokat dla OFE, „Rzeczpospolita" z 29 stycznia 2009.
 6. Piwowska A., Zarządzający: nie możemy efektywnie inwestować, „Dziennik Finansowy" z 22 czerwca 2007.
 7. Propozycje zmian przepisów dotyczących instrumentów finansowych dostępnych dla funduszy emerytalnych przygotowane przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, 6 lutego 2008 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju.
 9. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wobec wystąpienia Komisji Wspólnot Europejskich do Rządu RP z dnia 23 października 2007 roku w sprawie ograniczeń w przepisach dotyczących inwestycji OFE, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, 14 listopada 2007.
 10. Stec A., Jak zapobiec bańce spekulacyjnej, „Gazeta Wyborcza" z 25 lipca 2007.
 11. Szyszka A., Działalność otwartych funduszy emerytalnych a funkcjonowanie polskiego rynku towarzystw emerytalnych, 6 lutego 2008.
 12. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 13. Żuk M., Jak bronić interesu członków OFE?, „Gazeta Ubezpieczeniowa" 2007, nr 48 (451) .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu