BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodecki Zdzisław (Uniwersytet Gdański), Jurkowska-Zeidler Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Bezpieczeństwo prawne a rynek finansowy
Legal Safety and the Financial Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 281-289
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Polityka bezpieczeństwa, Rynki finansowe, Sieć bezpieczeństwa finansowego
Security, Economic safety, Security policy, Financial markets, Financial safety net
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa prawnego, z uwzględnieniem jego podstawowych wymiarów, tzn. bezpieczeństwa politycznego, ekologicznego, społecznego i ekonomicznego. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo rynku finansowego, którego częścią jest bezpieczeństwo ekonomiczne.

The chosen topic is a high inventive one. The authors focused on two issues: concept and dimensions of legal safety and the safety of the financial market. Firstly, the paper deals with the concept of "legal safety" and refers to some problems appearing at its interpretation. The authors point out that a new concept of the legal safety does not exist. The economic growth has to take new reality and ethical requirements into consideration in accordance to the rule "Solidarity through giving and taking ". In our times the community of jurors is exerting dominating a dominating impact on legal safety. In the article essential dimensions of legal safety: political safety, environmentally friendly safety, social safety and economic safety are presented. Next, the attention is concentrated on the concept of safety of the financial market. Preservation of financial stability is the aim of the new financial architecture. International financial stability is a very important global public good, so it is a great need to build a financial safety net as a system for prevention and management of financial crises. Finally, le authors argue that solidarity is the key to stability and safety of the financial market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia - koncepcje - instytucje, red. R. Kuźmicz, Z. Lachowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003.
 2. Brodecki Z., Idea solidarności, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2007 r. (w druku).
 3. Brodecki Z., Substrat - prawo, w: Europa sędziów, red. Z. Brodecki, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 4. Brodecki Z., Nawrot A.M., Świątynia w cyberkulturze - technologie i prawo w społeczeństwie wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 5. Brodecki Z., Zajadło P., Burden of Proof, referat wygłoszony podczas Kongresu Filozofii Prawa, jaki się odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2007 r. (w druku).
 6. Friedman T.L., Świat jest płaski, Krótka historia XXI w., tłum. T. Hornowski. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
 7. Giovanoli A., A New Architecture for the Global Financial Market: Legal Aspects of International Financial Standard Setting, w: International Monetary Law. Issues for the New Millenium, ed. M. Giovanoli, Oxford University Press 2000 oraz The Reform of the International Financial Architecture, ed. R.M. Lastra, Oxford University Press 2001.
 8. Jurkowska A.M., Nowa architektūra finansowa - istota i perspektywy, w: Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki, red. J. Bieliński, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005.
 9. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 10. Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Wyd. Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy, Warszawa 2004.
 11. Lastra R.M., Legal Foundations of International Monetary Stability, Oxford University Press 2006.
 12. Machnikowska A., Prawo jako kontrakt społeczny, w: Zatrudnienie i ochrona socjalna, red. Z. Brodecki, seria Acquis Communataire, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 13. Malloy R. P., Law in a Market Contex, Cambridge University Press, 2004.
 14. Koncewicz T.T., Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Dynamiczna koncepcja wspólnotowego wymiaru sprawiedliwości, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
 15. Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jurgen Habermas, Otfried Hoffe, Arthr Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, red. J. Zajadło, Współczesna Niemiecka Filozofia Prawa, t. 2, Wyd. Arche, Gdańsk 2008.
 16. Russell B., Dzieje filozofii Zachodu, tłum. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szubiałka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 17. Zajadło J., Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch. Portret filozofa, prawnika, polityka i humanisty, seria Współczesna Niemiecka Filozofia Prawa, t. 1, Wyd. Arche, Gdańsk 2007.
 18. Zajadło J., Prawo kontra ekologia: Uwagi wstępne, J. Ciechanowicz-McLean, Rura pod falami, D. Pyć, Olej na falach, w. Fascynujące ścieżki filozofii prawa, red. J. Zajadło, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu