BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Narzędzia rynku ubezpieczeniowego i instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem pogodowym : ubezpieczenia indeksowe i pogodowe instrumenty pochodne
Insurance and Derivatives Markets Instruments in Weather Risk Management : Index Insurance and Weather Derivatives
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 243-250, tab.
Słowa kluczowe
Klęski żywiołowe, Ryzyko pogodowe, Instrumenty pochodne, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych
Natural disaster, Weather risk, Derivatives, Insurances, Natural disasters insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest zasygnalizowanie zalet i wad nowoczesnych produktów finansowo-ubezpieczeniowych jako narzędzi zarządzania ryzykiem pogodowym. W pierwszej części artykułu zdefiniowane zostaną pojęcia pogody, klimatu i ryzyka pogodowego. Część druga poświęcona będzie prezentacji produktów indeksowych na tle klasycznych ubezpieczeń. W ostatniej części autor skupi się na podstawowych rodzajach produktów indeksowych oferowanych przez rynki ubezpieczeniowe i instrumentów pochodnych. (fragment tekstu)

The aim of this article is to signal advantages and disadvantages of modern insurance and financial products as vehicles of weather risk management. In the first part a definition of weather, climate and weather risk is made. In this part weather risk is also divided into three categories: catastrophic risk, non-catastrophic risk and everyday weather risk. The second part is devoted to presentation of index products in comparison to traditional insurance, and to description of possibilities of utilization of these products in risk management. Finally, the author focuses on basic types of index products offered by insurance and derivatives markets: weather index insurance and weather derivatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Caifa F., Weather Note Securitisation, w: Climate Risk and the Weather Market. Financial Risk Management with Weather Hedges, red. R. S. Dischel, Risk Books, London 2002.
  2. Edrich C., Weather Risk management, "Journal of Financial Regulation and Compliance" 12003, Vol. 11, No. 2, Henry Stewart Publications, s. 165.
  3. Golden L.L, Wang M., Yang C., Handling Weather Related Risk Throughout the Financial Markets: Considerations of Credit Risk, Basis Risk, and Hedging, "The Journal of Risk and Insurance" 2007, Vol. 74, No. 2, s. 322.
  4. http://quotationsbook.com/ quote/ 41294/.
  5. http://www.imgw.pl.
  6. Lorenz E.N., Atmospheric Predictability Experiments with a Large Numerical Model, Tellus 1982, 34, s. 505-513.
  7. Met Office, The Costs of Weather, 2001, http://metoffice.com.
  8. Muller A., Grandi M., Weather Derivatives: A Risk Management Tool for Weather-sensitive Industries, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 25, No. 2, Blackwell Publishers, Oxford, 2000, s. 273.
  9. Ruck T., Hedging Precipitation Risk, w: Climate Risk and the Weather Market. Financial Risk Management with Weather Hedges, R.S. Dischel, Risk Books, London, 2002, s. 43.
  10. Vaughan E.J., Risk Management, J. Wiley, New York 1997, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu