BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babczuk Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Reforma sektora finansów publicznych a funkcjonowanie parków narodowych
General Government Sector Reorganization and National Parks Activity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 13-26, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Ochrona środowiska, Parki narodowe
Public finance, Environmental protection, National parks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena wpływu projektowanych zmian organizacji oraz zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce na działalność parków narodowych. Autorzy wskazują, iż likwidacja gospodarstw pomocniczych funkcjonujących w parkach narodowych oraz przekazywanie bezpośrednio do budżetu środków finansowych dotychczas przeznaczanych na działalność parków narodowych może zagrozić realizacji zadań tych instytucji. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is to evaluate how planned changes in general government organization and rules of operating can change Polish national parks activity. The authors point out that organizational changes and taking over some fees from national parks to central budget can prevent these parks from fulfilling their duties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babczuk A., Borys G., Krawiec W., Ekspertyza w sprawie wypracowania koncepcji organizacyjno-prawnej systemu finansowania działalności parków narodowych oraz zasad jego wdrożenia,Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
 2. Babczuk A., Borys G., Krawiec W., Ekspertyza w sprawie wypracowania koncepcji przekształcenia parków narodowych w instytucje gospodarki budżetowej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
 3. Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K., Ochrona biosfery, PWE, Warszawa 2007.
 4. Polskie parki narodowe, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2007.
 5. Raźny J., Źródła finansowania parków narodowych w Polsce, [w:] Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej, red. K. Górka, Zeszyty Naukowe nr 732 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, AE, Kraków 2007.
 6. Rb-28 roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005, www.mofnct.gov.pl.
 7. Rb-28 roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2006, www.mofnet.gov.pl.
 8. Rb-28 roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2007, www.mofnet.gov.pl.
 9. Rb-31 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych parków narodowych za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005, www.mofnet.gov.pl.
 10. Rb-31 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych parków narodowych za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2006, www.mothet.gov.pl.
 11. Rb-31 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych parków narodowych za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2007, www.mofnct.gov.pl.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, DzU z 2006 r. nr II6, poz. 783 z późn.zm.
 13. Szkiruć Z., Chojnacka I., Komornicki J., Kotuła Z., Kopiczko M., Misiak J., Perkowski M., Weigle A., Koncepcja systemu funkcjonowania parków narodowych w nowych warunkach wynikających z integracji europejskiej, Suwałki 2005.
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU z 1997 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880, z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, DzU z 1991 r. nr 4, poz. 18 z późn. zm.
 18. Uzasadnienie projektu ustawy o finansach publicznych, Sejm RP, Druk nr 1181, Warszawa 2008.
 19. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu