BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koza Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako źródło pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
The State Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons As a Source of State Aid
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 38-47, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Osoby niepełnosprawne
Public finance, Subsidies granted to enteprises, Disabled people
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało m.in. konieczność ograniczenia pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W Unii Europejskiej dopuszcza się stosowanie pomocy publicznej na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W Polsce główną instytucją udzielającą pomocy publicznej na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W latach 2004-2007 udzielił wsparcia stanowiącego pomoc publiczną na kwotę ponad 4,8 mld zł, co stanowiło 22,4% ogólnej kwoty pomocy publicznej udzielonej w Polsce w tych latach. (abstrakt oryginalny)

The accession to the European Community imposed on Poland the obligation to limit state aid. The European Community allows its member countries to offer employment help to disabled persons. The main institution giving state aid for the employment of handicapped person in Poland is the State Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons. Between 2004 and 2007 this institution spent over 4.8 billion złotys for supporting employment of people with disabilities, which is almost 22.4 % of the total sum of given state aid in Poland in these years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa 2006.
 2. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa 2008.
 3. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania Traktatu do pomocy szkoleniowej, DzUrz UE L 10 z 13.01.2001.
 4. Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, DzUrz UE L 379 z 28.12.2006.
 5. Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, DzUrz UE L 337 z 13.12.2002 oraz DzUrz UE L 368 z 23.12.2006.
 6. Układ Europejski stowarzyszający państwo polskie z Unią Europejską, DzU z 1994 r. nr 11, poz. 38.
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, DzU z 2000 r. nr 60, poz. 704.
 8. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1177.
 9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, DzU z 2004 r. nr 123, poz. 1291.
 10. Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, DzU z 1991 r. nr 46, poz. 201.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, DzU z 1997 r. nr 123, poz. 776, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2007 r. nr 115, poz. 791.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu