BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartniczak Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Udzielanie wsparcia na cele horyzontalne w Polsce w świetle reformy systemu udzielania pomocy publicznej
Granting Horizontal State Aid in Poland in the Light of Reform of Granting State Aid
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 48-56, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Wsparcie finansowe, Środki pomocowe UE
Public aid, Financial support, EU aid funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2005 r. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad reformą systemu udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Dokumentem, który wskazuje główne kierunki reform, jest "Mapa drogowa" reformy systemu udzielania pomocy publicznej. Głównym kierunkiem tych reform jest udzielanie mniejszej ilości, a także lepszej pomocy publicznej. Tym lepszym rodzajem jest właśnie wsparcie horyzontalne. W artykule przeprowadzono także analizę wsparcia udzielonego w Polsce w latach 2004-2007. Wskazano, które z kierunków wsparcia horyzontalnego było traktowane priorytetowo. Wartość udzielonego wsparcia zaprezentowana została także z podziałem na poszczególne kategorie. (abstrakt oryginalny)

In 2005 European Commission started reform of granting state aid in the European Union. Documents called Road Map for State Aid Reform showed the main aim of this reform granting less but better state aid. Horizontal aid is a type of better aid. This article presents an analysis of granted state aid between 2004 and 2007 in Poland. It shows which kinds of horizontal state aid arc preferred in granting state aid. The value of granted aid was assessed according to categories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Górka K., Poskrobko В., Radecki W., Ochrona środowiska, problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
  2. Lipiec L., Komentarz do ustawy z dnia 27 lica 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, http://lex.ae.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=43d8c7 4045bd&comm=txtK&nr= 201330727 (pobrano 18.02.2004).
  3. Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009, Bruksela 7.06.2005, COM (2005) 107.
  4. Program polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/9BF49231 -6593-4E62-8094-6046FD28F88B/9724/ProgramPomocyPubl4.pdf.
  5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2008.
  6. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006.
  7. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2001 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2002.
  8. Stanowisko Rządu Polskiego w sprawie Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009.
  9. Ustawa z 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, DzU z 2002 r. nr 213, poz. 1800.
  10. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, DzU z 2002 r. nr 155, poz. 1287.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu