BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kryzys subprime na tle innych współczesnych kryzysów bankowych
Subprime Crisis on the Background of Other Contemporary Banking Crises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 59-72, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kryzys bankowy, Sekurytyzacja aktywów, Agencje ratingowe, Kredyt subprime, Kryzys subprime
Financial crisis, Banking crisis, Asset securitisation, Rating agency, Subprime loan, Subprime crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie kryzysu subprime, ze szczególnym uwzględnieniem faz kryzysu i jego głównych źródeł. Dokonano porównania przyczyn kryzysu subprime z przyczynami innych współczesnych kryzysów bankowych. Jak konkluduje autorka, zasadnicze przyczyny były takie same: brak odpowiedniej oceny zdolności kredytowej klientów, luki w regulacjach ostrożnościowych i tych z zakresu rachunkowości, a także sposób sprawowania nadzoru (szczególnie nad bankami inwestycyjnymi, cechującymi się wysoką dźwignią). Ponadto agencje ratingowe nieprawidłowo oceniały ryzyko CDO (collateralized debt obligations). Innowacje finansowe przyczyniły się do zaistnienia efektu zarażania, który okazał się bardzo silny na globalnym rynku finansowym. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the subprime crisis analysis with special attention paid to phases of the crisis and its main sources. Reasons of subprime crisis were compared to ones that caused other contemporary banking crises. As the author concludes, fundamental reasons were the same: lack of prudent assessment of creditworthiness of debtors, loopholes in prudential and accounting regulations and supervisory practices (especially high leverage for investment banks), as well as the failure of the rating agencies to assess the risk of CDOs (collateralized debt obligations) in a proper way. Financial innovations caused the contagion effect that was very strong in the global financial market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger A.N., Udell G.F., The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank lending behaviour, "BIS Working Papers", January 2003, no. 125.
 2. Boeri T., Guiso L., The subprime crisis: Greenspan's legacy, [w:] The First Global Financial Crisis of the 21st Century, red. A. Felton, C. Reinhart, Centre for Economic Policy Research, London, June 2008 (www.voxeu.org).
 3. Bloomberg (http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aDmQ66OoJbfw).
 4. Calomiris C.W., Not (yet) a Minsky moment, [w:] The First Global Financial Crisis of the 21st Century, red. A. Felton, C. Reinhart, Centre for Economic Policy Research, London, June 2008 (www.voxeu.org).
 5. Caprio G. jr., Demirguc-Kunt A., Kane E.J., The 2007 meltdown in structured securitization. Searching for lessons, not scapegoats, "Policy Research Working Paper" no. 4756, World Bank, October 2008.
 6. Commission of the European Communities, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Credit Rating Agencies, Brussels, 12.11.2008.
 7. Cox J., Financial Crisis Timeline, The University of Iowa Center for International Finance and Development (http://www.uiowa.edu/ifdebook/timcline/timeline l .shtml).
 8. DclľAriccia G., Igan D., Laeven L., The relationship between the recent boom and the current delinquencies in subprime mortgages, [w:] The First Global Financial Crisis of the 21st Century,red. A. Fclton, C. Reinhart, Centre for Economic Policy Research, London, June 2008 (www.voxeu.org).
 9. Einhorn D., Private profits and socialized risk, "GARP Risk Review", June/July 2008.
 10. Gerlach S., Peng W., Bank Lending and Property Prices in Hong Kong, Hong Kong Monetary Authority, January 2004.
 11. Gramlich E.M., Booms and busts: The case of subprime mortgages, "Economic Review", Federal Reserve Bank of Kansas City, Fourth Quarter 2007.
 12. Hofmann В., The determinants of private sector credit in industrialised countries: do property prices matter?, "BIS Working Paper" no. 108, December 2001.
 13. Juan A. De, From good bankers to bad bankers, [w:] Financial Sector Policy for Developing Countries - A Reader, red. G. Caprio, P. Honohan, D. Vittas, World Bank, Washington DC 2002.
 14. Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, red. M. Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa 2002.
 15. Mauldin J., Additional thoughts on the continuing crisis, September 2008 (http://www.investor- sinsight.com/blogs/thoughts_from_thc_frontline/archive/2008/09/05/additional-thoughts-on-the-continuing-crisis.aspx).
 16. Minsky H.P., The financial instability hypothesis, "Working Paper" no. 74, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, 1992.
 17. Sirri E., Testimony concerning oversight of risk management at investment banks, 19 June 2008 (http://www.sec.gov/news/testimony/2008/ts061908ers.htm).
 18. Sławiński A., Inżynieria finansowa a cykl koniunkturalny, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, UMK, Toruń 2008.
 19. Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, "Bank i Kredyt" 2007, nr 8-9.
 20. Whalen Ch., Mason J., Reassessing ratings: What went wrong, and how can we fix the problem?, "GARP Risk Review", October/November 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu