BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostalecka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zaburzenia na rynkach finansowych a potrzeba istnienia sieci bezpieczeństwa finansowego
The Turbulences in Financial Markets Versus a Need for Financial Safety Net Existence
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 73-83, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Depozyt bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Nadzór bankowy, Sieć bezpieczeństwa finansowego
Financial markets, Bank deposit, Protecting bank deposit, Bank supervision, Financial safety net
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja korzyści i kosztów istnienia sieci bezpieczeństwa finansowego. Głównymi przesłankami tworzenia i utrzymywania sieci bezpieczeństwa finansowego są: znaczenie stabilności finansowej i potrzeba jej zapewniania, ryzyko destabilizacji banków w przypadku braku mechanizmów regulujących, istnienie ryzyka systemowego, potrzeba ograniczania niedoskonałości rynku (w tym asymetrii informacji), a także znaczenie systemu bankowego dla gospodarki. Jednakże pomimo licznych argumentów przemawiających za tworzeniem sieci bezpieczeństwa finansowego, należy pamiętać, że jej istnienie generuje zarówno bezpośrednie koszty związane z jej funkcjonowaniem, jak i koszty tworzenia pokusy nadużycia oraz osłabiania dyscypliny rynkowej. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present the benefits and costs of financial safety net existence. The main arguments for creation and maintaining financial safety net are as follows: the importance of financial stability and a need for its protection, risk of banks' destabilization in case of lack of regulation mechanism, appearance of systemic risk, a need for limiting the market failures (like asymmetric information) and the importance of banking system in economy. In spite of many arguments for financial safety net, we can also indicate some arguments against it, like: direct costs connected with its existence and costs of moral hazard creation and weakening of market discipline. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basel Committee on Banking Supervision, Working Paper on Pillar 3 - Market Discipline, 2001.
 2. Borys G., Dyskusja wokói regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym, [w:] Rynek finansowy. Szansę i zagrożenia rozwoju, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 3. Cifuentcs R., Banking concentration: Implications for systemic risk and safety net design, "Central Bank of Chile Working Papers" no. 231, 2003.
 4. Crockett A., Market Discipline and Financial Stability, Speech by Andrew Crockett, General Manager of the Bank for International Settlements and Chairman of the Financial Stability Forum, at the Banks and systemic risk conference, Bank of England, London, 23-25 May 2001.
 5. Demirguc-Kunt A., Huizinga H., Market discipline and financial safety net design, "Policy Research Working Paper" no. 2183, World Bank 1999.
 6. Dow J., What is systemie risk? Moral hazard, initial shocks and propagation, "Monetary and Economic Studies" 2000, 18 (2).
 7. Folkerts-Landau D., Lindgren C.J., Toward a framework for financial stability, "World Economic and Financial Surveys", IMF, Washington 1998.
 8. Frydl E.J., Quintyn M., The benefits and costs of intervening in banking crises, "IMF Working Paper" 2000, WP/00/147.
 9. Gjedrem S., Mr Gjedrem focuses on the issue of financial stability: experiences and challenges, The annual meeting of the Norwegian Savings Banks Association, Sandefjord, 21 October 1999.
 10. Hoggarth G., Saporta V., Costs of banking system instability: Some empirical evidence, "Financial Stability Review", June 2001, Bank of England.
 11. Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 12. Kaufman G.G., Bank failures, systemie risk and bank regulation, "The Cato Journal" 1996, vol. 16, no. 1.
 13. Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
 14. Ostalecka A., Sieć bezpieczeństwa finansowego w obliczu rosnącego zagrożenia utraty stabilności rynków finansowych, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin 2008.
 15. Pawłowicz L., Wierzba R., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, dodatek specjalny "Bank i Kredyt" 2007, nr 8-9.
 16. Skrzypek S.S., Aspekty instytucjonalne stabilności finansowej a wyzwania europejskie, przemówienie na forum bankowym "Zmiany regulacyjne w bankowości europejskiej skutki dla banków i gospodarki w Polsce", 14 marca 2007.
 17. Szczepańska O., Podstawowe przesłanki, založenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank" 2005, nr l (26).
 18. Szczepańska O., Rola banku centralnego w sieci bezpieczeństwa finansowego, "Bezpieczny Bank" 2007, nr 2-3/35, BFG, Warszawa 2007.
 19. Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno--porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 20. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia NBP nr 173, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu