BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Identyfikacja parametrów porównawczych produktów strukturyzowanych oferowanych na rynku polskim
The Identification of Structured Products' Comparative Parameters Offered At Polish Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 125-139, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Produkty strukturyzowane, Depozyt bankowy, Produkty bankowe, Identyfikacja produktu
Structured products, Bank deposit, Bank product, Product identification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i prezentacja parametrów porównawczych produktów strukturyzowanych oferowanych na rynku polskim. Znajomość tych parametrów może ułatwić inwestorowi dokonywanie porównań i podejmowanie bardziej świadomych wyborów inwestycyjnych. Ważne jest, aby inwestor był świadomy, w co inwestuje i od czego zależy jego ewentualny zysk. W artykule dokonano identyfikacji parametrów wykorzystywanych do oceny produktów strukturyzowanych w podziale na cztery kryteria: bezpieczeństwo, dostępność, zyskowność i płynność. Badania przeprowadzono na podstawie analizy warunków ofert produktów strukturyzowanych subskrybowanych przez instytucje finansowe w Polsce w okresie od stycznia do marca 2009 r. Źródłem wiedzy o oferowanych produktach były informacje zawarte na stronach internetowych emitentów oraz na portalu dotyczącym polskiego rynku produktów strukturyzowanych - http://www.structus.pl/. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to identify and present structured products' comparative parameters offered at Polish market. Becoming familiar with such parameters may facilitate an investor in performing comparisons and taking up investment choices based on better awareness of the problem. It is important for an investor to be fully aware what he/ she invests in and what his/her potential profit depends on. The article identifies parameters applied in order to evaluate structured products and divided into four criteria: availability, safety, profitability, and liquidity. The research was performed on the basis of the analysis of conditions characteristic of structured products' offers subscribed by financial institutions in Poland in the period from January till March 2009. The emitters' Internet web sites became the source of information about the offered products, as well as the http://www.structus.pl/ portal referring to the Polish market of structured products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barclays Inwestor Solutions, A Guide to Structured Products, www.barclaysstructuredproducts.com (pobrano 2.09.2006).
 2. Bednarek M. Czy warto inwestować w produkty strukturyzowane?, http://www.comperia.pl/index/?id=327708ddlOd68bl361ad3addbaca01f2 (pobrano 2.01.2009).
 3. Dyja M., Lokaty strukturyzowane - na co należy zwrócić uwagę, http://excluzive.pl/majatek/ lokaty-strukturyzowanc-%E2%80%93-na-co-nalezy-zwrocic-uwage/4864.
 4. Kossowski M., Nowy, 2008 rok, rokiem lokat strukturyzowanych?, http://aii.pl/al8072-2008_821 l_rok_lokat_strukturyzowanych.html.
 5. Kossowski M., Rynek struktur może się podwoić w 2009 roku, http://www.inwestycje.pl/produkty _strukturyzowane/rynek _struktur _moze__sie podwoic_w 2009_roku;45517;0.html (pobrano 23.12.2008).
 6. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce, Raport Open Finance, 2 czerwca 2008 r. http://of.opcn.pl/_gAllcry_of/21 /44/21447.pdf.
 7. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176;ost. zm. DzU z 2007 r. nr 35, poz. 219.
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU z 2003 r. nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU z 2003 r. nr 124, poz. 1151, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-DzU z 2005 r. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
 11. Zaremba A. Produkty strukturyzowane. - inwestycje nowych czasów, OnePress, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu