BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ogólny przegląd wewnętrznych uwarunkowań rozwoju działalności reasekuracyjnej w Polsce
A General Review of Inner Conditions of Reinsurance Activity Development in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 140-150, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Reasekuracja, Polityka inwestycyjna, Umowa reasekuracyjna
Reinsurance, Investment policy, Reinsurance agreement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach wewnętrznych uwarunkowań rozwoju działalności reasekuracyjnej ogólnie scharakteryzowano uwarunkowania finansowe i zarządcze. Strategia i cele działania pozwalają na zdefiniowanie określonego rynku i określonej potrzeby oraz pomagają opracować odpowiednią i "wyjątkową" ofertę dla rynku. Pokazano również, w jaki sposób ocena ratingowa może wpływać na wybór reasekuratora, a co za tym idzie jego pozycję na rynku. Skoncentrowano się na determinantach rozwoju działalności reasekuracyjnej w ramach racjonalnej polityki w zakresie tworzenia portfela reasekuracyjnego, skutecznej polityki w zakresie kosztów prowadzenia działalności reasekuracyjnej, efektywnej polityki inwestycyjnej reasekuratorów oraz spełnienia wymagań kapitałowych reasekuratorów. Ukazano także kanały dystrybucji wykorzystywane przez reasekuratorów oraz odpowiedni dobór pracowników zatrudnionych do obsługi umów reasekuracyjnych. (abstrakt oryginalny)

Within the confines of inner conditions of reinsurance activity development, financial and managing conditions have been generally characterized. An action strategy and its aims let us define a specific market and a specific need and also help us define an appropriate and specific offer for the market. It has also been presented how a rating evaluation can influence a choice of a reinsurance company and its position in the market. Determinants of reinsurance activity development within the confines of rational policy of creating reinsurance portfolio, an efficient policy of reinsurance investments and meeting capital requirements of reinsurance companies have been discussed. Distribution channels used by reinsurance companies and a suitable choice of employees to deal with reinsurance contracts have been illustrated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dokument elektroniczny, http://www.polishre.com/#txt.php?ln=PL&menu=l 122&navi=1004~l txt~2O+firmie||ll22~ltxt~2Dzia%26%23322%3Balno%26%23347%3B%26%23263%3B&H xt&img=foto_ofirmie.jpg (pobrano 12.12.2008).
  2. Friedel M., Jaworski W., Jak wybrać reasekuratora?, "Asekuracja i Reasekuracja" 1999, nr 1.
  3. Jaworski W., Rating ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  4. Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
  5. Liwacz A., Milewski P, Ubezpieczenia na świecie. Instrukcja reasekuratora dostępna w sieci,"Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2003, nr 5-6.
  6. Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  7. Milewski P, Ratingi w gospodarce rynkowej z uwzględnieniem ratingu ubezpieczeniowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1999, nr 9-10, s. 17.
  8. Nowatorska-Romaniak B., Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE, Warszawa 1996.
  9. Pindakiewicz J. (red.), Podstawy marketingu, SGH, Warszawa 1997.
  10. Raporty Roczne PTR SA za lata 1997-2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu